ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สำรองยาฟาวิพิราเวียร์ กว่า 4.1 แสนเม็ด สั่งซื้อเพิ่ม 5 แสนเม็ด รับมือโควิด

องค์การเภสัชกรรม สำรองยาฟาวิพิราเวียร์รับการระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ไว้กว่า 4.1 แสนเม็ด พร้อมสั่งซื้อเพิ่มอีก 5 แสนเม็ด

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว องค์การเภสัชกรรม ได้มีการสำรอง และกระจายยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อให้สามารถมีใช้ได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

ยารักษาโควิด

นอกจากนี้ ในวันที่ 12 เมษายน 2564 ได้มีการกระจายยาฟาวิพิราเวียร์ ไปสำรองในพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว และมีการสำรอง อยู่ที่คลังยาขององค์การฯ จำนวน 411,200 เม็ด

ขณะเดียวกัน คณะทำงานกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังได้มอบหมายให้องค์การฯ สั่งซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ เพิ่มเติมอีกจำนวน 5 แสนเม็ด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอ

อ่านข่าวเพิ่มเติม