ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ใครไป 7 ร้านอาหาร ที่ ‘หัวหิน-อำเภอเมือง ตรวจโควิดด่วน!

สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศแจ้งผู้ใดไปสถานบันเทิง 7 แห่ง ในพื้นที่หัวหินและอำเภอเมือง ให้ไปตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลใกล้บ้านด่วน!
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศแจ้งวันนี้ (12เม.ย.) ขอให้ผู้ที่เดินทางไปสถานบันเทิงต่อไปนี้ ตามรายชื่อต่อไปนี้ ในพื้นที่ หัวหิน ทองสุข คาเฟ่/ Line up /ระรื่นชื่อบาร์ ส่วนที่อำเภอเมือง ร้าน 33 Station / My Angle /ไพรเวท /แตง เบร์ด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ที่ โรงพยาบาลใกล้บ้าน
หัวหิน
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight