ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘นครสวรรค์’ เจอติดเชื้อโควิดเพิ่ม 3 ราย เล็งตั้งโรงพยาบาลสนามสูงสุด 400 เตียง

“นครสวรรค์” เจอติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย เล็งตั้งโรงพยาบาลสนามสูงสุด 400 เตียง ย้ำมาตรการกักตัว 14 วัน

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ว่า ล่าสุดจังหวัดนครสวรรค์พบผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย รวมเป็น 12 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำงานในสถานบันเทิง ดังนี้

  • รายที่ 10 เป็นผู้หญิงอายุ 28 ปี เป็นคนอำเภอพยุหะคีรี (ผับประชาชื่น กทม.)
  • รายที่ 11 เป็นผู้หญิงอายุ 28 ปี เป็นคนอำเภอบรรพตพิสัย (PR ร้าน the house สุพรรณฯ)
  • รายที่ 12 เป็นผู้หญิงอายุ 33 ปี (ทำงานอยู่ผับไดโอนีซุสคลับ นครสวรรค์)

โรงพยาบาลสนาม นครสวรรค์ โควิด

ขณะเดียวกันกำลังสอบสวนไทมไลน์ผู้ติดเชื้ออีก 9 รายก่อนหน้านี้ โดยเป็นนักเที่ยวที่ผับไดโอนีซุส 3 ราย, พนักงานผับไดโอนีซุส 3 ราย, นักศึกษามาจากจังหวัดเชียงใหม่ 2 ราย อยู่ในอำเภอเมือง 1 ราย อำเภอเก้าเลี้ยว 1 ราย และผู้ป่วยจากจังหวัดชลบุรี 1 ราย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้สั่งการให้จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ และในอนาคตอาจมีการตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนกีฬาเก่าของทางเทศบาลนครนครสวรรค์ คาดว่าจะรองรับได้ถึง 400 เตียง แต่ให้ดำเนินการก่อนในระยะแรก 40-50 เตียง พร้อมทั้งประชุมเร่งด่วนเพื่อจะขอมติในที่ประชุมให้มีคำสั่งปิดสถานบันเทิงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์มีคำสั่งให้ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จากทุกพื้นที่ รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังกักตัวที่เคหสถานจนกว่าจะเดินทางออกจากจังหวัดนครสวรรค์ หรือจนกว่าจะพ้นกำหนด 14 วัน

สำหรับการจัดงานต่าง ๆ หากไม่เกิน 100 คน สามารถจัดได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข หากเกิน 100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน ให้ขออนุญาตจัดงานที่อำเภอนั้น ๆ และหากเกิน 500 คนขึ้นไป ให้ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์

อ่านข่าวเพิ่มเติม