ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สรุปล่าสุด ‘ตำรวจ’ ติดโควิดพุ่ง 113 นาย ‘บช.น.’ สูงสุด 52 นาย

ตำรวจ ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งรวม 113 นาย บช.น. สูงสุด 52 นาย สัมผัสเสี่ยงสูง อยู่ระหว่างกักตัว ตามมาตรการอีก 961 นาย

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ผ่านมา ส่งผลให้ข้าราชกรตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน ช่วงเทศกาลวันหยุดยาววันสงกรานต์ 2564 เกิดความเสี่ยงในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

สำหรับข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อโควิด-19 ข้อมูลวันที่ 11 เม.ย. 64 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 113 นาย นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเสี่ยง อยู่ระหว่างกักตัวตามมาตรการอีก 961 นาย

ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจที่มีความเสี่ยง โดยแบ่งตามหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ได้แก่ บช.น. จำนวน 52 นาย, ภ.5 จำนวน 20 นาย, บช.ก. จำนวน 5 นายสตม. จำนวน 4 นาย, บช.ทท. , ภ.1 จำนวน 7 นาย , ภ.2, ภ.7 หน่วยละ 3 นาย, ภ.9, สพฐ.ตร., บช.ตชด. และ บช.สอท. หน่วยละ 2 นาย, บช.ศ., รพ.ตร., บช.ปส., บช.ส., บช.สทส., สง.ก.ตร., วน. และ สกพ. หน่วยละ 1 นาย อยู่ระหว่างกักตัว 961 นาย และรักษาหายแล้ว (สตม.) 3 นาย

พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ ให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย เกิดความปลอดภัย และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแก่ผู้อื่น โดยยึดหลักการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

ขณะเดียวกัน กำชับให้แต่ละหน่วย ปรับแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของรัฐ เช่น การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) การประชุมผ่านระบบวีดีโอทางไกล ฯ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติของแต่ละหน่วยให้ ตร.ทราบ อย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT