ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เช็กง่ายๆ ได้เอง มาตรการเดินทางเข้า-ออก ทุกจังหวัด รวมไว้แล้ว อ่านเลย!

เทศกาลสงกรานต์เริ่มแล้ว พร้อมกับการเดินทาง ทั้งกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว เช็คมาตรการเข้า-ออก ของแต่ละจังหวัดก่อนไป ได้ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

ในสถานการณ์ที่ไวรัสโควิด-19 กำลังลุกลามหนัก ทำให้แต่ละจังหวัด มีมาตรการกำหนดและข้อปฏิบัติ ในการเดินทางเข้า-ออก แต่ละจังหวัดแตกต่างกันไป ดังนั้น ก่อนการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ควรเช็คก่อนว่า จังหวัดนั้นๆ มีมาตรการกำหนดไว้อย่างไร

Tourist Woman in white dress wearing surgical face mask, protection COVID-19 pandemic during visiting in Wat Chaiwatthanaram temple in Ayutthaya. new normal, safety travel and Thailand travel concept

สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้พัฒนาตัวช่วย เพื่อให้สามารถเช็คได้ว่า ประกาศ/คำสั่งจังหวัด รวมถึงมาตรการเข้าออกจังหวัด ตลอดจนอัพเดทข้อมูลสถานการณ์ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ไว้ให้แล้ว โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

  • จากนั้นจะพบกับภาพแผนที่ประเทศไทย ที่มีทุกจังหวัด หากต้องการเดินทางไปจังหวัดไหน ก็สามารถคลิกที่รายชื่อจังหวัดนั้นได้เลย

  • เมื่อคลิกเข้าไปในจังหวัด แล้ว จะพบว่า บางจังหวัด จะจัดทำข้อมูล 5 หัวข้อ ให้เลือก ได้แก่ ประกาศ/คำสั่งจังหวัด, มาตรการเข้า-ออกของจังหวัด, ข้อมูลสถานการณ์, ช่องทางติดต่อ เช่น Facebook Open Chat และ Official รวมถึง ข่าวการดำเนินงานของจังหวัด
  • หากจะเช็คมาตรการเข้าออกจังหวัด ก็สามารถคลิกเข้าไปที่ข้อ 2 มาตรการเข้า-ออก ของจังหวัด ซึ่งจะบอกทั้งมาตรการและวิธีปฏิบัติตัว

  • ในบางจังหวัด อาจไม่ได้จัดเรียงเป็นหัวข้อ แต่จะนำเข้าไปสู่เว็บไซต์ของจังหวัดเลย เช่น จังหวัดชลบุรี ซึ่งในหน้าเว็บไซต์จะมีหัวข้อคำสั่งต่าง ๆ ให้เลือกคลิกเข้าไปได้เช่นกัน

เพียงเท่านี้ ก็สามารถเลือกเดินทางท่องเที่ยวได้แล้ว ทุกจังหวัด ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดที่กำหนดไว้ ที่สำคัญคือ การป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวด เพื่อช่วยสกัดการแพร่ระบาดของโควิดอีกทางหนึ่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

WANPEN PUTTANONT