ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เชียงใหม่สั่งปิดสถานบริการ 14 วัน ห้ามร้านอาหาร จำหน่ายสุรา เริ่ม 10 เม.ย.

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สั่งปิดสถานบริการทั่วเมือง และห้ามร้านอาหารขายสุรา

โควิดเชียงใหม่

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2 ฉบับ มีผลวันนี้ (10 เม.ย.) สั่งปิดสถานบริการ 14 วัน และห้ามร้านอาหารจำหน่ายสุรา

คำสั่งดังกล่าวออกตามศบค.ที่มีมติปิดสถาบริการ โดยให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-23 เม.ย. 64

ส่วนร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามใช้สถานที่เพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-23 เม.ย. 2564

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม:

ทศพร โชคชัยผล