COVID-19

เช็คที่นี่! มาตรการเดินทางเข้า – ออก กักตัว 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ช็คที่นี่! มาตรการเดินทางเข้า – ออก กักตัว 77 จังหวัดทั่วประเทศ

กระทรวงมหาดไทย (มท.) รวบรวมคำสั่ง/ประกาศจังหวัดทุกจังหวัด เกี่ยวกับโควิด-19 ไว้ที่นี่ คลิก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

กักตัว 14 วัน โควิด

ประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูล เพียงแต่ คลิกที่นี่  และคลิกเลือกชื่อจังหวัดที่ต้องการ จากนั้นจะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้หลายหัวข้อ ดังนี้

1. ประกาศจังหวัด

2. มาตราการการเข้าออกจังหวัด

3. ข้อมูลสถานการณ์

4. ช่องทางติดต่อ

5. ข่าวการดำเนินการของจังหวัด

กักตัว โควิด 19

ล่าสุดเดินทางไป 29 จังหวัด ต้องกักตัว

จากการตรวจสอบกับ สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ล่าสุดพบว่า จังหวัดที่ประกาศให้ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว มีทั้งหมด 29 จังหวัด ได้แก่

 • กำแพงเพชร
 • เชียงใหม่
 • ตาก
 • น่าน
 • พะเยา
 • เพชรบูรณ์
 • ลำพูน
 • อุทัยธานี
 • ชัยภูมิ
 • นครพนม
 • บึงกาฬ
 • บุรีรัมย์
 • นครราชสีมา
 • มหาสารคาม
 • มุกดาหาร
 • ยโสธร
 • เลย
 • สกลนคร
 • หนองคาย
 • หนองบัวลำภู
 • อำนาจเจริญ
 • ชัยนาท
 • สระบุรี
 • ชุมพร
 • ตรัง
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • พังงา
 • สงขลา

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก