ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สจล. ยกเลิกสอบ TCAS รอบ 2 วาง 7 มาตรการสกัดโควิดเข้าสถานศึกษา

สจล. ยกเลิกสอบ TCAS รอบ 2 รอบโควตา เปลี่ยนเป็นสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมวาง 7 มาตรการกันโควิด ปิดยาวถึง 23 เม.ย. 64

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ ทวีความรุนแรงมากขึ้น ในหลายจังหวัด สจล. จึงได้ยกเลิกการสอบข้อเขียน TCAS รอบ 2 (รอบโควตา) (วันที่ 9 – 10 เมษายน 2564) ในเขตลาดกระบังรวมถึงที่วิทยาเขตชุมพรฯ

ทั้งนี้ได้ปรับรูปแบบ โดยให้ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินทักษะทางวิชาการ ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื่อเป็นการเลี่ยงการแออัดของผู้สมัครสอบ หากมาในพื้นที่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเดินทาง สำหรับผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัด

นอกจากนี้ สจล. ยังกำหนดใช้ 7 มาตรการเร่งด่วนและเข้มงวดนอกเหนือจากมาตรการข้างต้น เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร อาจารย์ รวมถึงนักศึกษา ดังนี้

1. ปิดสถาบันฯ ตั้งแต่วันนี้ – 23 เมษายน 2564

2. มาตรการสำหรับนักศึกษา คือ จัดให้มีการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

3. มาตรการสำหรับบุคลากร คือ ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันนี้ – 23 เมษายน 2564

4. มาตรการสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเข้า-ออก สถาบันฯ ต้องผ่านการคัดกรอง 3 ขั้นตอนคือ บุคลากรและนักศึกษา และบุคคลภายนอก จะต้องทำการประเมินความเสี่ยงทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่ภายในสถาบันฯ ผ่านทาง https://gofight.kmitl.ac.th

เมื่อเข้าพื้นที่ภายในสถาบันฯ บุคลากรและนักศึกษา และบุคคลภายนอก ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ และแสดงผลการประเมินความเสี่ยง ต่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคารสแกน QR Code “ไทยชนะ” ที่จัดแสดงไว้ประจำทุกอาคารในการลงทะเบียนเข้า-ออก ทุกครั้ง

5. มาตรการทำความสะอาดภายในสถาบันฯ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว (ตามข้อ 1)

6. ไม่อนุญาตให้จัดโครงการหรือกิจกรรมภายในสถาบันฯ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว (ตามข้อ 1)

7. มาตรการแจกซิมอินเทอร์เน็ต (Internet) ฟรี เพื่อใช้สำหรับการเรียนออนไลน์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT