ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ราชกิจจาฯ ประกาศปิด ‘สถานบันเทิง คาราโอเกะ อาบอบนวด’ 41 จังหวัด เริ่มวันนี้!

ราชกิจจาฯ ประกาศปิด “สถานบันเทิง คาราโอเกะ อาบอบนวด” 41 จังหวัดเสี่ยงโควิด-19 มีผลวันนี้ (10 เม.ย.)

วานนี้ (9 เม.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19)

สาระสำคัญ คือ การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคโควิด-19 เช่น สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ฯลฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 41 จังหวัด เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน เริ่มวันนี้ (10 เม.ย.) เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา18

สำหรับพื้นที่ 41 จังหวัด ดังกล่าวได้แก่

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. จังหวัดกาญจนบุรี
 3. จังหวัดขอนแก่น
 4. จังหวัดจันทบุรี
 5. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 6. จังหวัดชลบุรี
 7. จังหวัดชัยภูมิ
 8. จังหวัดชุมพร
 9. จังหวัดเชียงราย
 10. จังหวัดเชียงใหม่
 11. จังหวัดตาก
 12. จังหวัดนครนายก
 13. จังหวัดนครปฐม
 14. จังหวัดนครราชสีมา
 15. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 16. จังหวัดนนทบุรี
 17. จังหวัดนราธิวาส
 18. จังหวัดบุรีรัมย์
 19. จังหวัดปทุมธานี
 20. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 21. จังหวัดปราจีนบุรี
 22. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 23. จังหวัดเพชรบุรี
 24. จังหวัดเพชรบูรณ์
 25. จังหวัดภูเก็ต
 26. จังหวัดยะลา
 27. จังหวัดระยอง
 28. จังหวัดระนอง
 29. จังหวัดราชบุรี
 30. จังหวัดลพบุรี
 31. จังหวัดลำปาง
 32. จังหวัดเลย
 33. จังหวัดสงขลา
 34. จังหวัดสมุทรปราการ
 35. จังหวัดสมุทรสงคราม
 36. จังหวัดสมุทรสาคร
 37. จังหวัดสระแก้ว
 38. จังหวัดสระบุรี
 39. จังหวัดสุพรรณบุรี
 40. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 41. จังหวัดอุดรธานี

ราชกิจจา ปิด ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง 1

ราชกิจจา ปิด ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง 2

ราชกิจจา ปิด ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง 3

อ่านข่าวเพิ่มเติม