ดูหนังออนไลน์
COVID-19

รหัสพันธุกรรมตรงเป๊ะ ‘โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ’ ในไทย ระบาดจากฝั่ง ‘กัมพูชา’

รหัสพันธุกรรมตรงเป๊ะ 100% “โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ” ในไทย ระบาดจากฝั่ง “กัมพูชา”

วันนี้ (10 เม.ย.) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ว่า หลักฐานทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่า ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ ที่กำลังระบาดในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชาอย่างแน่นอน เนื่องจากมีรหัสพันธุกรรมตรงกัน 100%

โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ หมอยง

สำหรับข้อความทั้งหมดเป็นดังนี้

“โควิด-19 สายพันธุ์ อังกฤษ ที่พบในไทยเหมือนสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชา

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นว่า สายพันธุ์ โควิด 19 ที่พบในประเทศไทย เป็นสายพันธุ์เดียวกับที่พบในกัมพูชา

ความเหมือนรหัสพันธุกรรมในส่วนของ spike ของเชื้อที่พบในสถานบันเทิง มีความเหมือนกับสายพันธุ์กัมพูชา 100%  ดังแสดงในรูป เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษที่พบในประเทศอื่นๆ และที่ศูนย์ฯ ของเราเคยตรวจสอบไว้ จะเห็นว่ารหัสพันธุกรรมไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์

ข้อมูลดังกล่าวจึงสนับสนุนว่าสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย กับสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชา มีความเหมือนกัน

ไวรัสนี้ระบาดที่กัมพูชาก่อนถึง 6 สัปดาห์ จึงมาตรวจพบในประเทศไทย

จึงเป็นการยืนยันได้ว่า สายพันธุ์จากประเทศไทยที่สถานบันเทิง เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันกับสายพันธุ์กัมพูชาอย่างแน่นอน

#หมอยง”

อ่านข่าวเพิ่มเติม