ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เริ่มวันนี้! ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่งปิดสถานบริการถึง 23 เม.ย.64 สกัดโควิดระบาด

ผู้ว่าฯนนทบุรี ประกาศปิดสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ตั้งแต่วันนี้ 23 เม.ย.64 เพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้ (10 เม.ย.) จากสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และจากการสอบสวนโรคพบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อ ส่วนมากมีความเชื่อมโยงกับการเข้าใช้บริการของสถานบันเทิง หรือสถานบริการประเภทต่าง ๆ

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรค ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564  จึงมีคำสั่งดังนี้

1. ปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย สถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวดตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2564

2. สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. โดยให้งดการแสดงดนตรีงดเต้นรำ ทั้งนี้ภายหลังเวลา 23.00 น. ต้องเป็นลักษณะของการให้บริการโดยนำกลับไปบริโภคที่อื่นตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2564

3. การตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง แก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight