ดูหนังออนไลน์
COVID-19

นนทบุรีลามไม่หยุด! ติดโควิดเพิ่ม 33 ราย ใน 5 อำเภอ โยงผับทองหล่อ!

โควิดนนทบุรี! ลามไม่หยุด! พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ถึง 33 คน ในพื้นที่ 5 อำเภอ โยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง ผู้ป่วยอายุเฉลี่ย 20-40 ปี

ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงานผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19 นนทบุรี วันนี้ (9 เม.ย.) พบผู้ติดเชื้อจำนวน 33 ราย สาเหตุเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง เพศหญิง 16 ราย เพศชาย 17 ราย

ภูมิลำเนา

อ.เมือง 10 ราย

อ.ปากเกร็ด 7 ราย

อ.บางใหญ่ 7 ราย

อ.บางบัวทอง 6 ราย

อ.บางกรวย 3 ราย

ผู้ป่วย 278 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน อาชีพ PR ไปเที่ยว คริสตัล ทองหล่อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

ผู้ป่วย 279 อายุ 38 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อาชีพ พนักงานขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลศิริราช

ผู้ป่วย 280 อายุ 36 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางใหญ่ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลมิตรประชา

ผู้ป่วย 281 อายุ 29 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางเลน อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ไปทองหล่อ ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลธนบุรี 2

ผู้ป่วย 282 อายุ 35 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลกรุงเทพ

ผู้ป่วย 283 อายุ 22 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐ อาชีพ นักร้อง ไปผับทองหล่อ และ the moon bar มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 284 อายุ 31 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงาน Top One มีอาการ นอนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ผู้ป่วย 285 อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.พิมลราช อาชีพ พนักงานเอกชน ไปเที่ยวผับมายาหัวหิน มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

โควิดนนทบุรี

ผู้ป่วย 286 อายุ 40 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางม่วง อาชีพ แม่บ้านสัมผัสเพื่อนไปทองหล่อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 287 อายุ 23 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางแม่นาง อาชีพ เป็นเซลวิศวกร สัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 288 อายุ 36 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางคูรัด อาชีพ ค้าขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 289 อายุ 33 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐ อาชีพ แดนเซอร์ Top One ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 290 อายุ 37 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางใหญ่ อาชีพ พนักงานบริษัทไปเที่ยวคริสตัล ดื่มน้ำแก้วเดียวกันกับผู้ติดโควิด ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลกรุงเทพ

ผู้ป่วย 291 อายุ 36 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน สัมผัสเพื่อน ๆ ไปเที่ยวทองหล่อ ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลเด็ก

ผู้ป่วย 292 อายุ 25 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ไทรม้า ไป Top One มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 293 อายุ 21 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ไทรม้า อาชีพ นักศึกษา มีอาการ นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

ผู้ป่วย 294 อายุ 31 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกร่าง อาชีพ ค้าขายออนไลน์ ไปผับดูไบรัชดา มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 295 อายุ 30 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกร่าง เป็นภรรยาของเคส 294 ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 296 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางขุนกอง อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ

กลุ่มติดโควิดชัดเจนวัยรุ่น 

ผู้ป่วย 297 อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ PR สถานบันเทิง มีอาการ นอนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ผู้ป่วย 298 อายุ 20 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ PR สถานบันเทิงมีความสัมพันธ์กับเคส 297 ไป ผับรัชดา มีอาการ นอนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ผู้ป่วย 299 อายุ 21 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ ทำงานอยู่ที่ดูไบ รัชดา 13 มีอาการ นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

ผู้ป่วย 300 อายุ – ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา มีอาการ ไปรัชดา นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

ผู้ป่วย 301 อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางม่วง อาชีพ อิสระ ไปเที่ยวแถวเอกมัย มีอาการ นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

ผู้ป่วย 302 อายุ 30 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อาชีพ โปรแกรมเมอร์ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 303 อายุ 33 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด อาชีพ พนักงานบริษัท ไปเดอะครัสเซ็ท มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

โควิดนนทบุรี

ผู้ป่วย 304 อายุ 64 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ แม่บ้านบริษัท มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

โควิดนนทบุรี โยงสถานบันเทิงย่านทองหล่อ

ผู้ป่วย 305 อายุ 31 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.ศาลากลาง ไปเที่ยบอสทัม ทองหล่อ ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 306 อายุ 31 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ พนักงานบริษัท ไปศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ไม่มีอาการ นอนโรงพยาบาล

ผู้ป่วย 307 อายุ 37 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อาชีพ สถาปนิก ไปร้านคลาสเซ็ท มีอาการ นอนโรงพยาบาลมหาชัย

ผู้ป่วย 308 อายุ 23 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผู้ป่วย 309 อายุ 41 ปี เพศชาย อ.เมือง ไปผับทองหล่อ มีอาการ นอนโรงพยาบาลบางประกอกรังสิต

ผู้ป่วย 310 อายุ 34 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางคูเวียง อาชีพ นักธุรกิจ ไปบาร์ บาร์ผับ มีอาการ นอนโรงพยาบาลพญาไท 3

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight