COVID-19

ห่างกัน 1 เมตร! สธ.ออกแนวปฏิบัติ ‘สงกรานต์’ เน้น ‘ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ’


กระทรวงสาธารณสุขย้ำ สงกรานต์นี้ ต้องเคร่งครัดมาตรการควบคุม และป้องกันโควิด จำกัดจำนวนคนเข้าร่วมงาน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ใส่หน้ากาก 100% ห้ามเด็ดขาด “สาดน้ำ-ประแป้ง”  จัดเลี้ยง-สังสรรค์ เลี่ยงได้เลี่ยง 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะญาติพี่น้อง

shutterstock 402978064

ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ผ่อนคลายให้เดินทางข้ามจังหวัด และสามารถจัดกิจกรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ได้ ในบางกิจกรรม ได้แก่ พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่

แต่เนื่องจากในช่วงนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ยังคงมีผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง กรมควบคุมโรคจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆ  เพื่อป้องกันการรับเชื้อ และแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และลดการแพร่ระบาดของโรค ในชุมชนด้วย

สำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยการจัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอให้จัดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร หลีกเลี่ยงจัดในที่คับแคบหรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ รดน้ำโดยเรียงแถวเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน

งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ และงดการจัดกิจกรรม ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน ได้แก่ งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยง และสังสรรค์ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่

ส่วนกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

นพ.โอภาส ย้ำว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ขอให้จัดกิจกรรมโดยเน้น “ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย และขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และเพื่อนร่วมทาง ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนถนน

ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

อ่านข่าวเพิ่มเติม