ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘เชียงใหม่’ สกัดโควิด สงกรานต์ ห้ามขายเหล้า รอบคูเมืองชั้นนอก-ชั้นใน ลานประตูท่าแพ

เชียงใหม่ สกัดโควิด สงกรานต์ ออกคำสั่งห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่คูเมืองชั้นนอก ชั้นใน ลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพ วันที่ 10-20 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ กำหนดเขตพื้นที่ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นมาตรการของ เชียงใหม่ สกัดโควิด สงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2564 โดยระบุว่า

เชียงใหม่ สกัดโควิด สงกรานต์

เรื่อง กำหนดให้พื้นที่คูเมืองเชียงใหม่ชั้นนอกและชั้นใน และลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ เป็นเขตป้องกันโรค ในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละปี จะมีการจัดงาน หรือกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าว อาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 จึงกำหนดมาตรการ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. กำหนดพื้นที่ รอบคูเมืองเชียงใหม่ชั้นนอก และชั้นใน (ถนนราชเชียงแสน ถนนมณนพรัตน์ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ถนนช่างหล่อ ถนนอารักษ์ ถนนชัยภูมิ ถนนคชสาร ถนนศรีภูมิ และถนนมูลเมือง) และลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ เป็นเขตป้องกันโรค

ข้อ 2. ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ ตามข้อ 1 กำกับ ควบคุม และสอดส่องดูแล มิให้จำหน่วยและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ดังกล่าว

ข้อ 3. ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ ตามข้อ 1 กำกับ ควบคุม และสอดส่องดูแล มิให้มีการฝ่าฝืนคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 21/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

เชียงใหม่1

ขณะที่ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 6 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 75 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 2,213 ราย

นอกจากนี้ ยังได้ออกคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 23 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีสาระสำคัญ ดังนี้

ให้สถานบริการ สถานประกอบการ ที่เปีดให้บริการในลักษณะ คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถใช้สถานที่เพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 23.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ขณะเดียวกัน ยังมีมติให้ยกระดับการควบคุม ป้องกันโรคเพิ่มขึ้น อาทิ การจัดขบวนแห่ อนุญาตให้เฉพาะวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินงาน คนร่วมขบวนไม่เกิน 200 นอกนั้นไม่อนุญาต ผู้ร่วมงาน ผู้ชมต้องสวมหน้ากาก 100%

อ่านข่าวเพิ่มเติม