ดูหนังออนไลน์
COVID-19

Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19 ‘สนามบินสุวรรณภูมิ’ ตั้งเป้าครบ 2.5 หมื่นรายใน พ.ค.

Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19 “สนามบินสุวรรณภูมิ” ตั้งเป้าฉีดเข็มแรกครบ 2.5 หมื่นรายภายใน พ.ค. เตรียมความพร้อมรับต่างชาติ

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า สนามบินสุวรรณภูมิได้ให้ความสำคัญกับพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่เป็นด่านหน้าในการให้บริการผู้โดยสาร ซึ่งใกล้ชิดผู้โดยสาร และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้

ฉีดวัคซีนโควิด-19 สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิจึงได้สนับสนุนพื้นที่ โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน (ศปม.ทย.) ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ฝั่งตะวันออก (ใกล้เคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสาร Row A)

โดยจะฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทุกคนเป็นจำนวนกว่า 25,000 คน จนครบเข็มแรกทุกคนภายในเดือนพฤษภาคม 2564 สำหรับการฉีดเข็มที่ 2 จะทยอยดำเนินการคู่ขนานกันต่อไป ซึ่งการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจัดสรรวัคซีนโควิด – 19 จากรัฐบาล โดยเป็นวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ที่เป็นวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย

S 33693836

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวต่อว่า สำหรับจุดให้บริการนี้จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนใหญ่ (เเบ่งเป็น 9 จุดย่อย) ประกอบไปด้วย ขั้นตอนแรกคือจุดตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียน ขั้นตอนที่ 2 คือ จุดวัดสัญญาณชีพ คัดกรองความเสี่ยง และการลงบันทึกการเข้ารับบริการ ขั้นตอนที่ 3 คือการฉีดวัคซีน และการบันทึกข้อมูลระบบติดตามวัคซีน ขั้นตอนสุดท้ายคือการเฝ้าสังเกตุอาการหลังการฉีดวัคซีนเป็นเวลา 30 นาที และการรับแจ้งนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

สนามบินสุวรรณภูมิ ได้มีการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผู้ปฏิบัติงาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ให้เข้ามารับการฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะทยอยเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 นี้ และเป็นการป้องกันการระบาดภายในประเทศ โดยการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ว่าการใช้บริการจะได้รับความปลอดภัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม