ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ทบ.เริ่มแล้ว! ฉีดวัคซีนโควิด ‘ทหาร’ กว่า 5 พันนาย ดูแลชายแดนไทย-เมียนมา

กองทัพบกเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ให้กับกองกำลังชายแดน  5,361 นาย ชี้ เป็นด่านหน้า มีความเสี่ยงสัมผัสโรค 

วันนี้ (5 เม.ย.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองกำลังชายแดนยังคงดำรงภารกิจ ในการสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการช่วยคัดกรองโรค ณ จุดผ่านแดน การสกัดกั้นการลักลอบเมืองโดยผิดกฎหมายไม่ผ่านการคัดกรองโรค ด้วยการเฝ้าตรวจ ลาดตระเวน การติดตั้งเครื่องกีดขวางในพื้นที่ชายแดน รวมถึงการใช้เครื่องมือพิเศษในการเฝ้าตรวจ

564096

การทำงานดังกล่าว เป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค เพราะถือเป็นด่านหน้า หากตรวจพบผู้ลักลอบเข้าเมือง และเพื่อเป็นการให้กองกำลังชายแดนได้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย มีภูมิคุ้มกัน และเป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุข ในการป้องกันเจ้าหน้าที่หน้าด่าน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสโรค

ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรวัคซีนให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมา จำนวน 5,361 นาย ซึ่งได้เริ่มฉีดให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน กองกำลังนเรศวร, กองกำลังผาเมือง, กองกำลังสุรสีห์ และกองกำลังเทพสตรี ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การทำงานในพื้นที่ชายแดน ซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการป้องกันโควิด-19 ด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่กำลังพลจะต้องได้รับวัคซีนโควิด ซึ่งขณะนี้ทางกรมแพทย์ทหารบกได้ประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลให้กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน

สำหรับในภาพรวมของกองทัพบก กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ ได้รับการฉีดวัคซีน รวม 3,625 นาย จำแนกเป็น บุคลากรทางการแพทย์ 1,830 นาย, สถานที่กักกันโรค 20 นาย, กองกำลังป้องกันชายแดน 567 นาย , พื้นที่ควบคุมสูงสุด (จ.สมุทรสาคร) 1,187 นาย และพื้นที่เฝ้าระวัง 21 นาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม