ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โรงพยาบาลกลางเมือง ‘สุพรรณบุรี’ ปิดแผนกสูติ – งดเยี่ยม หลังบุคลากรติดโควิด

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช” กลางตัวเมืองสุพรรณบุรี แจ้งปิดแผนสูติ – งดเยี่ยมทั้งหมด หลังพบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19

กลางดึกวานนี้ (4 เม.ย.) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ออกประกาศด่วน หลังจากพบว่ามีบุคคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อโควิด-19

โดยโรงพยาบาลออกมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมระดับสูงสุดในคลินิกฝากครรภ์และนรีเวช หอผู้ป่วยนรีเวช และหอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม งดบริการยกเว้นกรณีฉุกเฉิน งดรับผู้ป่วยใหม่ และงดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณีในทุกหอ

โควิด-19 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณ

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเป็นดังนี้ เนื่องจากมีบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้มีบุคลากรจำนวนมากมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อดังกล่าวด้วย จึงต้องงดการทำงานในจุดบริการเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร รวมถึงลดการแพร่กระจายของโรค

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจึงขอประกาศใช้แผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ระดับสูงสุดในพื้นที่ควบคุมโรค ได้แก่ คลินิกฝากครรภ์และนรีเวช หอผู้ป่วยนรีเวช และหอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 เมษายน 2564

ทางโรงพยาบาลจึงขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ดังนี้

1.งดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก “คลินิกฝากครรภ์และนรีเวช” ที่ไม่ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 5-19 เมษายน 2564

  • ขอเลื่อนนัดผู้ป่วยที่มีนัดในช่วงดังกล่าวออกไปก่อน
  • กรณีตรวจครรภ์ปกติ กรุณารับการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน
  • กรณีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ทางโรงพยาบาลจะโทรศัพท์นัดหมายเพื่อให้มารับบริการเป็นราย ๆ ไป

2.ให้การรักษาผู้ป่วยทางสูติ – นรีเวชที่มีภาวะฉุกเฉินเป็นหลัก

  • เลื่อนการผ่าตัดคลอดและผ่าตัดทางนรีเวชที่ไม่ฉุกเฉินทั้งหมด
  • งดรับส่งต่อผู้ป่วยทางสูติ – นรีเวชจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

3.งดรับผู้ป่วยใหม่ในหอผู้ป่วยนรีเวชและหอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม เป็นเวลา 14 วัน (วันที่ 5 – 19 เมษายน 2564)

4.งดเยี่ยมไข้ทุกรณี ทุกหอผู้ป่วย โดยขอความร่วมมือญาติผู้ป่วยเยี่ยมทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล หรือวิธีอื่น

5.สอบถามข้อมูลบริการทางสูติ-นรีเวชได้ที่ โทร. 06 5984 4453

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โควิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม