ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ขาช้อปเตรียมพร้อม! กทม.ไฟเขียว เปิด ‘ตลาดนัดจตุจักร’ 6 วัน เริ่ม เม.ย.นี้

กทม.ไฟเขียว เปิด “ตลาดนัดจตุจักร” สัปดาห์ละ 6 วัน ลดผลกระทบจากพิษโควิด-19 “ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์” ให้ขายถึง 4 ทุ่ม 

วันนี้ (25 มี.ค.)  นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ประกอบกับเศรษฐกิจ ที่ชะลอตัวลง ทำให้นักท่องเที่ยว รวมทั้ง ลูกค้าชาวไทย เกือบครึ่งหนึ่งของ ตลาดนัดจตุจักร ขาดหายไป ส่งผลให้ผู้ค้าในตลาด กว่าหมื่นแผงค้า ได้รับผลกระทบ

ตลาดนัดจตุจักร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดนัดจตุจักร จัดทำมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบกิจการค้าของผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4 นี้ ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการทำการค้า ในตลาดนัดจตุจักร ดังนี้

  • มาตรการที่ 1 อนุญาตให้มีการค้าในวันธรรมดา และขยายเวลาปิดแผงค้า ให้สามารถค้าขายในเวลากลางคืนด้วย
  • ที่ผ่านมาสัญญาให้สิทธิแผงค้าในตลาดนัดจตุจักร กำหนดให้เปิดทำการค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเพิ่มเติม เท่ากับมีเวลาค้าขาย 2 วันในแต่ละสัปดาห์

คณะกรรมการบริหารฯ จึงพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ค้าสามารถทำการค้าในวันธรรมดาได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่ม คือ ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ประกอบกิจการค้าขายในแผงค้าได้ถึงเวลา 18.00 น.

ส่วนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ค้าขายในแผงค้าได้ จนถึงเวลา 22.00 น. ยกเว้นวันจันทร์ ที่ห้ามทำการค้า เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ และแผงค้า รวมทั้งขุดลอกรางระบายน้ำ

ตลาดนัดจตุจักร
วัลยา วัฒนรัตน์
  • มาตรการที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแผงค้าได้ทุกแผงค้าโดยสะดวก พร้อมจัดลานกิจกรรมส่งเสริมการขาย

สืบเนื่องจากผู้ค้าที่มีแผงค้าภายในร้องเรียนว่า ลูกค้า และประชาชน ไม่นิยมเดินเข้าไปในแผงค้าด้านใน เพราะทางเดินไม่สะดวก โดยปัจจุบัน ตลาดนัดจตุจักร ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และแผงค้า ส่วนที่รุกล้ำริมรางระบายน้ำ ในตลาดนัดออกทั้งหมดแล้ว

ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการ มีทางเดินสำหรับเลือกซื้อสินค้าได้โดยสะดวก และตลาดนัดจตุจักร กำลังจะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และแผงค้า ที่รุกล้ำบริเวณริมรั้วด้านใน ออกทั้งหมด แล้วปรับปรุงให้มีทางเดิน รอบรั้วด้านใน

นอกจากนั้น ยังปรับปรุงทางเดิน ในซอยในโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง การเดินเลือกซื้อสินค้า รวมทั้งขณะนี้ ได้มีการปรับปรุง ทางกายภาพอื่น ๆ เช่น ไฟส่องสว่าง และทางเดิน  คาดว่า จะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนเมษายนนี้ ซึ่งจะสามารถเปิดให้ค้าขายเพิ่มเติม ตามวัน และเวลา ข้างต้นได้

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารฯ เห็นว่า เพื่อประโยชน์ของผู้ค้าทุกแผง จะต้องมีมาตรการส่งเสริม และสนับสนุน การค้าให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รอบหอนาฬิกา อย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรมพันธุ์ cactus (กระบองเพชร) และเทศกาลของขวัญ เพื่อดึงดูดให้ประชาชน เดินเข้าไปเลือกชมสินค้า ในแผงค้าด้านใน มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ ผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร ที่มีจำนวนมากกว่า 10,000 แผงค้า มีส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา ของตลาด โดยให้เลือกผู้แทนผู้ค้า ตามที่มีการแบ่งแผงค้าเป็น 31 โซน โซนละ 1 คน มาร่วมเสนอความเห็น เกี่ยวกับการประกอบการค้า และกฎระเบียบ ของตลาดนัดจตุจักร

ตลาดนัดจตุจักร

โดยเฉพาะประเด็น ที่ยังมีความเห็นแตกต่างกัน เช่น การพิจารณาว่า จะอนุญาตให้รถเข้ามาจอดในตลาดนัด ได้แค่ไหน เพียงใด รวมทั้งให้ความเห็นเรื่องอื่น ๆ เช่น การจะใช้มาตรการต่อผู้ค้า ที่ปิดแผงค้า ไม่ยอมมาค้าขาย เป็นเวลานาน

รองปลัดกรุงเทพหานคร กล่าวด้วยว่า การเข้าบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ กรุงเทพมหานคร เข้ามาดำเนินการให้ตลาดนัดจตุจักร เจริญรุ่งเรือง ทำให้ผู้ค้า สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างดี

ลำพังกรุงเทพมหานครแต่เพียงฝ่ายเดียว คงไม่สามารถผลักดัน และทำให้กิจการของตลาดนัดจตุจักร เจริญก้าวหน้าได้ แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ของผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรด้วย

โดยเฉพาะการที่ทุกคน ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อส่วนรวม การจัดหา และจัดวางสินค้า ที่ดีมีคุณภาพ ร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด-19  ตลอดจนมีส่วนร่วม พัฒนาตลาดนัดจตุจักร ให้มีความพร้อม สำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยว ให้อยากเข้ามาจับจ่าย และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศต่อไป

ตลาดนัดจตุจักร

อ่านข่าวเพิ่มเติม