COVID-19

ควบคุมโควิดได้! สมุทรสาคร ปิด รพ.สนาม 7 แห่ง มั่นใจเหลือ 3 แห่งรับมือไหว

สมุทรสาคร ปิด รพ.สนาม 7 แห่ง หลังควบคุมสถานการณ์โควิดได้ เหลือ 3 แห่ง รวม 1,985 เตียง มั่นใจเพียงพอรองรับ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะผู้บริหาร ทำพิธีปิดโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 7 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จนถึงขณะนี้ สมุทรสาคร ปิด รพ.สนาม 7 แห่ง แล้ว

สมุทรสาคร ปิด รพ.สนาม

สำหรับการเปิดโรงพยาบาลสนาม (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร) รองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 เป็นอีกเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์ ที่ชาวสมุทรสาคร ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ดึงทรัพยากรที่มีอยู่เข้ามา ช่วยต่อสู้กับโรคระบาด และแบ่งเบาภาระโรงพยาบาล ในการดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ

นอกจากนี้ ยังเป็นนวัตกรรมระดับโลก ที่สำคัญต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ ในการจัดการกับวิกฤติ เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน ถึงศักยภาพความเข้มแข็ง และความเพียงพอ ของระบบสาธารณสุข ที่จะรองรับผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยได้ตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อถึง 10 แห่ง รวมกว่า 4,000 เตียง

สมุทรสาคร ปิด รพ.สนาม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์ของโควิด 19 จ.สมุทรสาคร พบว่า มีแนวโน้มดีขึ้น จากมาตรการค้นหา และเฝ้าระวังเชิงรุก มาตรการ Bubble and Sealed ในโรงงานขนาดใหญ่ ที่นำผู้ติดเชื้อ ไปอยู่ในสถานที่กักกัน จนปลอดเชื้อ และการตรวจหาภูมิคุ้มกัน รวมถึงมาตรการ DMHT เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ การคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ ทำให้จำกัดวงการระบาดได้

ประกอบกับการได้รับวัคซีน 2 แสนโดส สำหรับ 1 แสนคน โดยได้ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในจังหวัดแล้ว 40,715 คน ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 9-15 รายต่อวัน จึงได้ทยอยปิดโรงพยาบาลสนาม จนถึงวันนี้นับเป็นแห่งที่ 7 รวมทั้งหมด 2,227 เตียง

รพ.สนาม1

ส่วนอีก 3 แห่ง รวม 1,985 เตียง ได้แก่ ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 8 (วัฒนาแฟคตอรี่), แห่งที่ 9 (บริษัทวิท วอเตอร์ซิสเต็มดีเวลลอปเม้นท์) และแห่งที่ 10 (ที่ดินของนางเง็กเน้ย ศิริชัยเอกวัฒน์) เพียงพอรองรับเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

อย่างไรก็ตาม การปิดโรงพยาบาลสนาม ไม่ได้เป็นการประกาศว่า สถานการณ์โควิด 19 จบสิ้น หรือไม่มีการระบาดแล้ว แต่เป็นการส่งสัญญาณว่า ต่อไปนี้การระบาดอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ เพราะระบบโรงพยาบาลมีศักยภาพ และความพร้อมรองรับผู้ป่วยได้ ซึ่งบทบาทและภารกิจ ในการดูแลผู้ป่วยโควิดที่ยังมีอยู่ จะถูกส่งต่อให้กับ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ที่มีศักยภาพใน จ.สมุทรสาคร

รพ.สนาม2

สำหรับสถานการณ์โควิด19 จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563–24 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อ 17,195 คน จังหวัดได้รับการสนับสนุน จากทุกภาคส่วน จัดหาสถานที่สร้างโรงพยาบาลสนาม ที่ไม่มีผลกระทบ หรือสร้างความกังวล ให้กับประชาชน

ขณะที่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 1 ใช้สนามกีฬาจังหวัด มี 700 เตียง เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 รับดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ เป็นเวลา 10 วัน ซึ่งในระหว่างนั้น หากมีอาการ จะส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันที

อ่านข่าวเพิ่มเติม