ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ’ พบผู้ปกครองติดโควิด สั่งปิดเรียน 2 วัน

“เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ” พบผู้ปกครองติดโควิด-19 สั่งปิดโรงเรียน 2 วัน ป้องกันไวรัสระบาด

รายงานข่าวเปิดเผยว่า วานนี้ (24 มี.ค.) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ออกประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่นั้น ซึ่งได้รับการยืนยันว่าหนึ่งในจำนวนของผู้ติดเชื้อ เป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและจำกัดวงในการแพร่ระบาด  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 334546sd

ทั้งนี้ ในระหว่างการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษนั้น ทางโรงเรียนขอแจ้งข้อปฏิบัติดังนี้

1.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้าน (Work from home) โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ช่องทางจากสื่อต่างๆ หากมีหน้าที่ตามคำสั่ง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จเรียบร้อยและไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรกลางวัน (กรณีพิเศษ) หรือเวรกลางคืน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และคัดกรองผู้ที่เข้ามาในโรงเรียนอย่างเข้มงวด

2.ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ควบคุมดูแลนักเรียนในความปกครองของท่านให้เข้าเรียนออนไลน์ ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูประจำวิชามอบหมายงาน และทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้ ดูแลตนเองเมื่อมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย จากเชื้อไวรัสโควิด-19

3.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เป็นต้น พร้อมทั้งติตตามข่าวสารจากทางโรงเรียนในทุกช่องทางอย่างใกล้ชิด

4.ขอให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังนักเรียนในปกครองของท่านไม่ให้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

5.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน หากมีอาการผิดปกติขอให้เข้ารับการตรวจร่างกายกับหน่วยงานทางการแพทย์หรือทางสาธารณสุข และแจ้งคุณครูที่ปรึกษาเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร

6.ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียน ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนในทุกช่องทาง หากมีเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 2 e1616658609424

อ่านข่าวเพิ่มเติม