COVID-19

สตม.พร้อมเปิด ‘โรงพยาบาลสนามชั่วคราว’ รับมือคนต่างด้าวติดโควิด

สตม. ประชุมทุกฝ่ายเกี่ยวข้อง เปิดโรงพยาบาลสนามชั่วคราว รองรับคนต่างด้าวที่ถูกกัน และติดเชื้อไวรัสโควิด 

วันนี้ (23 มี.ค.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, โรงพยาบาลตำรวจ  และสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานคร จัดประชุมวางแผน รับมือกับสถานการณคนต่างด้าว ที่ถูกกักตัวไว้ที่ศูนย์ของสตม. ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนมาก

434981

ผู้เข้าร่วมประชุมมี ประกอบด้วย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และผู้เกี่ยวข้อง, นพ.เกียรติภูมิ วงค์รกิจ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.กิติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข , นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค, พ.ต.อ.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ โรงพยาบาลตำรวจ, สำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตหลักสี่

การประชุมครั้งนี้ มีการหารือถึงการเตรียมความพร้อมตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราว ซึ่ง สตม.ได้จัดกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาลสนามชั่วคราว  ตลอด 24 ชั่วโมง และดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า จะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปด้านนอกพื้นที่ โรงพยาบาลสนามชั่วคราว

มาตรการแก้ไขและควบคุมการแพร่ขอเชื้อไวรัสโคสิด-19  ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ

 • ให้ กก.3 บก.สส.สตม.งดรับผู้ต้องกัก จนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา และกำหนดมาตรการป้องกันได้ (มีหนังสือให้แต่ละ บก. บริหารการกักตัวผู้ต้องกัก/ ตม.จังหวัด ฝาก สภ.ควบคุมผู้ต้องกัก, ในส่วน กทม. กก.3 บก.สส.สตม.รับตัวแล้วให้ ตม.จว.นนบุรีควบคุมแทน
 • ลดจำนวนผู้ต้องกักในความดูแลของ กก.3 บก.สส.สตม. (สำหรับผู้ปลอดเชื้อ ผลักดัน/ส่งกลับ, ขอให้ พม.มารับไปดูแล)
 • จัดตั้ง โรงพยาบาลสนามชั่วคราว สตม. ขอสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ จาก โรงพยาบาลสนามชั่วคราว จัดสถานที่ อุปกรณ์ โดยประสานกับกรมควบคุมโรค
 •  ตม.จว. และ หน.ด่านคัดแยกผู้ต้องกักกลุ่มเสี่ยง แยกออกจากรายอื่นๆ
 • ให้ ตม.จว. ประสานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ในการจัดแผนรองรับ
 • ขอสนับสนุนชุดผู้ป่วย จาก รพ.ตร. จำนวน 400 ชุด และยา

434982

 • ให้ บก.อก.สตม.สนับสนุนยาสำหรับฉีดพ่น
 • ให้แต่ละ ตม.จว.จัดหาพื้นที่สำหรับ โรงพยาบาลสนามชั่วคราว หากเกิดกรณีผู้ต้องกักติดเชื้อ
 • รับตัวผู้ต้องกัก ให้แยกผู้ต้องกัก โดยมีห้องแรกรับ 3-5 วัน รอดูอาการก่อนส่งตัวเข้ารวมในห้องกัก
 • กำชับผู้บังคับบัญชาให้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าให้มีการติดเชื้อเพิ่มหน.หน่วย สำรวจอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ให้บกพร่อง
 • การรับอุปกรณ์มาเพิ่มใหม่ให้จัดทำเป็นงวด ๆ โดยให้ใช้ในส่วนที่รับมาก่อนเป็นอันดับแรก
 • ศฝร.สตม. ให้จัดที่พักสำหรับแพทย์ และพยาบาลที่จะไปดูแลผู้ป่วย รวมถึงจัดห้องพักให้กับ จนท.ปอพ.ที่ไปเข้าเวรในหลาย ๆ ผลัดเนื่องจากเป็นผู้เสียสละ
 • ให้ บก.อก.สตม. จัดทำตารางประชุม หน.หน่วย หรือผู้แทน ในเวลา 10.00 น. ของทุกวัน

ส่วนผู้ต้องกักที่อยู่ในความดูแล ปัจจุบันมี มีจำนวน 1,615 คน โดยถูกกักที่บางเขน จำนวน 490 คน ที่สวนพลูจำนวน 1,125 คน ซึ่งผู้ที่ติดโควิด-19 ที่อยู่ในความดูแล มีทั้งสิ้น 393 คน (ชาย 370 คน,หญิง 23 คน) ถูกแยกกักตัว ณโรงพยาบาลสนามชั่วคราว ในห้องกัก(บางเขน)

อ่านข่าวเพิ่มเติม