COVID-19

อัพเดท โควิด กทม. พบติดเชื้อเพิ่ม 22 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 9,302 โดส

อัพเดท โควิด กทม. พบพื้นที่เสี่ยงเพิ่ม 22 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,422 ราย ล่าสุดฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 9,302 ราย หรือ 28.19% จากเป้าหมาย 33,000 ราย

สำักอนามัย และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์โควิด-19 ของกรุงเทพมหาครวันนี้ จากข้อมูลล่าสุด วันที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 20.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 22 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 5 ราย เป็นคนไทย 2 ราย ต่างด้าว 1 ราย และจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 17 ราย เป็นคนไทย 16 รายต่างชาติ 1 ราย

โควิด กทม.

ขณะที่ยอดผู้ป่วยสะสมของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 1,422 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 316 ราย รักษาหายแล้ว 1,101 ราย ที่ผ่านมา มีการค้นหาเชิงรุกรวม 83,043 ราย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการค้นหาเชิงรุก 446 ราย

กทม.โควิด 1

ด้าน สำนักงานประชาชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร รายงาน ผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะแรก เน้นพื้นที่เสี่ยง 6 เขต ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 มียอดผู้ฉีดวัคซีนประจำวันนี้ 1,629 ราย ส่วนยอดผู้รับวีคซีนสะสม 9,302 ราย คิดเป็น 28.19% จากเป้าหมายผู้รับวัคซีนระยะแรก ทั้งสิ้น 33,000 ราย

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานที่ ณ วัดนิมานรดี เขตภาษีเจริญ ซึ่งอยู่ด้านหลังตลาดบางแค เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มสัมผัสเสี่ยงบริเวณชุมชนใกล้เคียงตลาดบางแค รวมถึงผู้ที่มีความเชื่อมโยงและพักอาศัยใกล้ตลาดบางแค

กทม.วัคซีน 1

ทั้งนี้เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตลอดจนลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยของโรคโควิด-19 หากผู้ได้รับการฉีดวัคซีนได้รับเชื้อดังกล่าว

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้รับการฉีด จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรฐานการให้บริการ ได้แก่ ลงทะเบียน ซักประวัติ คัดกรอง การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีด โดยกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมรถฉุกเฉินและระบบการแพทย์ฉุกเฉินไว้รองรับ พร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชน ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วย

กทม

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชน ที่พักอาศัยบริเวณชุมชนใกล้ตลาดบางแค หรือวัดนิมานรดี และบริเวณชุมชนใกล้เคียง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ฟรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มี.ค. 64 ณ วัดนิมานรดี เขตภาษีเจริญ

อย่างไรก็ดี ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เมื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม