COVID-19

เปิดไทม์ไลน์ โควิด ‘ราชบุรี’ พุ่ง 6 ราย โยง ‘ตลาดวันเดอร์’ บางแค


โควิด ราชบุรี ยอดพุ่ง 6 ราย เปิดไทม์ไลน์ เชื่อมโยงตลาดวันเดอร์ บางแค ดันยอดสะสมระลอกใหม่ แตะ 40 รายแล้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบ้รี โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เผยไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ ของจังหวัดราชบุรี 6 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรค พบเชื่อมโยงคลัสเตอร์บางแค โดยเป็นผู้ค้าในตลาดวันเดอร์ บางแค 4 ราย และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย โดยระบุว่า

ราชบุรี

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 15.00 น. รายงานสถานการณ์ โควิด19 จังหวัดราชบุรี ระลอกใหม่

พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 6 ราย มีความเกี่ยวข้องกับตลาดวันเดอร์ บางแค กทม. 4 ราย จากการ active case finding ของ กทม. และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย ดังนี้

ราชบุรี35

รายที่ 1 เพศชาย อายุ 28 ปี ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง มีอาชีพค้าขาย ที่ตลาดวันเดอร์ บางแค กทม รักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง

ราชบุรี36

ราชบุนี37

รายที่ 2-4 เพศชาย จำนวน 1 คน อายุ 49 ปี เพศหญิง จำนวน 2 คนอายุ 47 ปี และ อายุ 41 ปี อาศัยที่ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง มีอาชีพค้าขาย ที่ตลาดวันเดอร์ บางแค กทม. รักษาที่ โรงพยาบาลราชบุรี

ราชบุรี39

 

รายที่ 5-6 เพศหญิงอายุ 24 ปี และอายุ18 ปี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของรายที่ 2 และ 3 มีอาชีพรับราชการ และนักเรียน ตามลำดับ รักษาที่ โรงพยาบาลราชบุรี

ราชบุรี40

ราชบุรี59

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของผู้ป่วยทั้ง 6 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค และติดตามเข้ารับการเก็บตัวอย่าง

ปัจจุบัน จังหวัดราชบุรี พบผู้ป่วยยืนยันรวม 40 ราย รักษาหาย 33 ราย

จังหวัดราชบุรี ขอให้ชาวราชบุรีเข้มงวด ใช้ DMHTTอย่างเคร่งครัด

หากสงสัยว่า สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายใหม่ หรือมีประวัติเดินทาง ไปตลาด ทั้ง 6 แห่ง ย่านบางแค ดังนี้ ตลาดศิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า)​ตลาดภาสม ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดใหม่บางแค ตลาดกิตติและตลาดวันเดอร์ ให้รีบปรึกษาแพทย์ หรือเจ้าหน้าสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อรับการคัดกรอง ประเมินความเสี่ยงและพิจารณาตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลีกเลี่ยงเดินทางไปในชุมชนแออัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม