ดูหนังออนไลน์
COVID-19

คนไทย 69% ยังไม่รู้จัก ‘วัคซีนพาสปอร์ต’ ห่วงนำมาใช้จริงจะเกิดทุจริต

กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจ คนไทย 69% ยังไม่รู้จัก “วัคซีนพาสปอร์ต” ห่วงนำมาใช้จริง จะเกิดปัญหาทุจริต 

วันนี้ (13 มี.ค.) กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “วัคซีนพาสปอร์ต กับอนาคตการเดินทาง ยุค COVID-19” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,210 คน พบว่า

โพล วัคซีนพาสปอร์ต ทุจริต

ประชาชนส่วนใหญ่ 69.2% ไม่ทราบว่าวัคซีนพาสปอร์ตคืออะไร ขณะที่ 30.8% ระบุว่าทราบ

โดยผู้ที่ทราบเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตส่วนใหญ่ 78.2% ระบุว่าประโยชน์ของวัคซีนพาสปอร์ตนั้นทำให้สะดวกในการเดินทางข้ามประเทศในช่วงโควิด-19 รองลงมา 69.1% ระบุว่าทำให้ลดความเสี่ยงจากการรับ และการแพร่เชื้อ โควิด-19 เมื่อไปต่างประเทศ และ 67.2% ระบุว่าทำให้สร้างความมั่นใจให้กับประเทศที่ไป ว่าปลอดเชื้อโควิด-19

หากมีการนำวัคซีนพาสปอร์ต มาใช้จริงสำหรับการเดินทาง ประชาชนส่วนใหญ่ 67.2% บอกจะไม่ได้ใช้ และอีก 32.8% ระบุว่าจะใช้ โดยผู้ที่จะใช้วัคซีนพาสปอร์ตส่วนใหญ่ 44.6% ระบุว่าจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นที่แรก รองลงมา 9.3% ระบุว่าประเทศจีน และ 6.3% ระบุว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อถามว่า หากประเทศไทยมีการตอบรับเรื่อง วัคซีนพาสปอร์ต จะส่งผลดีกับธุรกิจ/ภาคส่วนใดมากที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่ 49.0% ระบุว่าจะส่งผลดีกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รองลงมา 23.9% ระบุว่าธุรกิจการบิน และ 13.4% ระบุว่า บริษัททัวร์/บริษัทนำเที่ยว

กรุงเทพโพล วัคซีนพาสปอร์ต

สำหรับเรื่องที่กังวลมากที่สุดหากมีการนำแนวคิดเรื่อง วัคซีนพาสปอร์ต มาใช้จริง คือ อาจเกิดปัญหาการทุจริตเพื่อให้ได้วัคซีนพาสปอร์ต เช่น ปลอมแปลงเอกสาร /ใช้เงินซื้อ/ทำวัคซีนพาสปอร์ตปลอม 49.0% รองลงมาคืออาจต้องมีการบังคับใช้ วัคซีนพาสปอร์ต กับแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าประเทศไทยด้วย 26.7% และ การไม่ยอมรับเอกสาร วัคซีนพาสปอร์ตของไทย จากนานาประเทศ 10.1%

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ 71.7% มีความเชื่อมั่นว่าการเปิดประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน โควิด-19จากทั่วโลก จะช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักได้ ขณะที่ 28.3% ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่น ถึงไม่เชื่อมั่นเลย

อ่านข่าวเพิ่มเติม