ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘หมอธีระวัฒน์’ แนะกลุ่มเปราะบาง ฉีดวัคซีนโควิด ใช้เทคนิคโบราณ ปลอดภัยสุด

“หมอธีระวัฒน์” เปิดที่มา่ เกิดภาวะเป็นลิ่มเลือด หลังจากรับวัคซีนโควิด แนะกลุ่มเปราะบาง ใช้วัคซีนเทคนิคโบราณ ผลิตจากเชื้อตาย ปลอดภัยที่สุด

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha” พบการเกิดภาวะเป็นลิ่มเลือด หลังจากรับวัคซีน พร้อมแนะกลุ่มเปราะบาง รับวัคซีนเชื้อตาย ดีที่สุด โดยระบุว่า

นพยงธีระวัฒน์มนูญ ๒๑๐๓๑๒

“วัคซีน ทำให้เส้นเลือดดำตัน และเกิดเป็นลิ่มเลือด หลุดลอยไปอุดปอด

เป็นผลจากการที่วัคซีน กระตุ้นให้เกิดการอักเสบ และกระทบทำให้เลือดข้น เหมือนกับที่คนติดโควิด19 แล้วเกิดการอักเสบ และมีเลือดข้น ทั้งเส้นเลือดดำและแดงตัน และมีลิ่มเลือดได้ในหลายอวัยวะ

คนที่ได้รับวัคซีน โดยถ้าตนเองมีภาวะอ้กเสบในตัว เช่น มี ข้ออักเสบ หรือมีการอักเสบเนิ่นนาน มีเสันเลือดหัวใจตีบ อัมพฤกษ์ อ้วน สูบบุหรี่ เป็นต้น อักเสบจากทุนเดิมที่มี เหล่านี้ บวกกับอักเสบที่เผอิญเกิดจากวัคซีน จะรวมกัน และเกิดเลือดข้นดังกล่าว

หรือ คนนั้น ๆ สะอาดดี ไม่มีภาวะดังกล่าว แต่ปฏิกริยาตอบสนอง รุนแรงกว่าธรรมดา ก็อาจได้รับผลข้างเคียงไปด้วย

ทั้งนี้ “อาจจะ” หมายรวมถึง คนที่เคยติดเชื้อมาก่อนด้วย (ที่ไม่รู้ตัวว่าเคยติดเขื้อ) และได้รับวัคซีนไป

สรุป วัคซีน เป็นของจำเป็น แต่คนเปราะบาง ย่อมเลือกวัคซีน ที่ธรรมดา ๆ ที่สุด เทคนิคโบราณ เช่นแบบเชื้อตาย เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม