ดูหนังออนไลน์
COVID-19

อัพเดทล่าสุด ไทยฉีดวัคซีนโควิด 36,797 ราย 5 จังหวัดฉีดครบ 100% ตามเป้า

ไทยฉีดวัคซีนโควิด 11 วัน สะสม 36,797 โดส สธ.เผย 5 จังหวัดฉีดครบ 100% ตามเป้าหมายระยะแรก 13 จังหวัด ด้านทั่วโลก ฉีดรวม 319 ล้านโดส

นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 10 มีนาคม 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม เวลา 18.00 น. ไทยฉีดวัคซีนโควิด ไปแล้ว 36,797 โดส

ไทยฉีดวัคซีนโควิด

ทั้งนี้ เฉพาะวันที่ 10 มีนาคม มีผู้ได้รับวัคซีนรวม 6,612 ราย แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข อสม. 2,284 ราย เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 3,675 ราย บุคคลที่มีโรคประจำตัว 285 ราย และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 368 ราย ไม่มีรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน 19

ส่วนจากยอดฉีดวัคซีนรวม 36,797 โดส แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข อสม. 27,984 ราย เจ้าหน้าที่อื่นที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 7,718 ราย บุคคลที่มีโรคประจำตัว 680 ราย ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 415 ราย

ไทยฉีดวัคซีนโควิด

เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด​ จาก 13 จังหวัดที่ได้รับวัคซีนในระยะแรก พบว่า มี 5 จังหวัดที่ฉีดวัคซีนครบ 100% ตามเป้าหมายแล้ว ได้แก่ สมุทรสงคราม, ราชบุรี, ชลบุรี, ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ขณะที่เป้าหมายของประเทศไทย คือ ภายในปีนี้ จะมีประชากรครึ่งหนึ่งหรือ 50% ได้รับการฉีดวัคซีน

สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนทั่วโลก ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 ฉีดไปแล้ว 319 ล้านโดส โดยมีอัตราการฉีดล่าสุด 8.25 ล้านโดสต่อวัน

วัคซีน โลก

10 ประเทศที่ ฉีดวัคซีนโควิด 19 มากที่สุดจาก 118 ประเทศ

 • สหรัฐ ฉีดแล้ว 93.69 ล้านโดส​ ครอบคลุม 28.22% ของประชากร
 • จีน ฉีดแล้ว 52.5 ล้านโดส ครอบคลุม 3.75% ของประชากร
 • สหภาพยุโรป ฉีดแล้ว 42.74 ล้านโดส ครอบคลุม 9.62% ของประชากร
 • อินเดีย ฉีดแล้ว 24.04 ล้านโดส​ ครอบคลุม 1.76% ของประชากร
 • สหราชอาณาจักร ฉีดแล้ว 23.77 ล้านโดส ครอบคลุม 35.59% ของประชากร
 • บราซิล ฉีดแล้ว 11.6 ล้านโดส ครอบคลุม 5.51% เปอร์เซ็นต์ของประชากร
 • ตุรกี ฉีดแล้ว 10.28 ล้านโดส ครอบคลุม 12.5% ของประชากร
 • อิสราเอล ฉีดแล้ว 8.92 ล้านโดส ครอบคลุม 98.51% ของประชากร
 • เยอรมนี ฉีดแล้ว 7.9 ล้านโดส ครอบคลุม 9.5% ของประชากร
 • รัสเซีย ฉีดแล้ว 7.5 ล้านโดส ครอบคลุม 5.11% ของประชากร

อาเซียน

ภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด ในอาเซียน 8 ประเทศ รวม 5,561,764 โดส

สิงคโปร์ ฉีดครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปัจจุบันฉีดไปแล้ว 595,000 โดส ครอบคลุม 10.45% เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร

 • อินโดนีเซีย ฉีดครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ฉีดไปแล้ว 4,534,798 โดส ครอบคลุม 1.7% ของจำนวนประชากร
 • พม่า ฉีดครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันฉีดไปแล้ว 105,285 โดส คิดเป็น 0.2% ของจำนวนประชากร
 • กัมพูชา ฉีดครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันฉีดไปแล้ว 8,956 โดสครอบคลุม 0.50% ของประชากร
 • มาเลเซีย ฉีดครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันฉีดแล้ว 166,363 โดส ครอบคลุม 0.51% ของประชากร
 • ไทย ฉีดครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันฉีดไปแล้ว 33,621 โดส คิดเป็น 0.05% ของจำนวนประชากร
 • ฟิลิปปินส์ ฉีดครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ปัจจุบันฉีดไปแล้ว 35,669 โดส ครอบคลุม 0.03% ของประชากร
 • เวียดนาม ฉีดครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ฉีดไปแล้ว 522 โดสคิดเป็น 0.01% ของประชากร

ส่วนประเทศลาว มีกำหนดจะฉีดภายในเดือนมีนาคม 2564 และบรูไนกำหนดฉีดภายในไตรมาส 1 ของปีนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม