ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เคาะแล้ว! ลดวันกักตัว เหลือ 7-10 วัน ยกเว้นมาจากแอฟริกา อ่านเงื่อนไขที่นี่

ลดวันกักตัว ผู้เดินทางจากต่างประเทศ คณะกรรมการโรคติดต่อ เคาะเหลือ 7-10 วัน ตามเงื่อนไขฉีดวัคซีน ยกเว้นเดินทางจากแอฟริกา ยังกักตัว 14 วัน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการ ลดวันกักตัว ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เนื่องจากเห็นว่า  ขณะนี้ทั่วโลก ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วมากกว่า 250 ล้านโดส ทำให้มีภูมิต้านทาน และลดการติดเชื้อได้มากขึ้น แต่ยังยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา ให้กักตัว 14 วัน เช่นเดิม

ลดวันกักตัว

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้เห็นชอบ การลดวันกักตัว ใน 3 กรณี คือ

  • คนต่างชาติ มี เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด อย่างน้อย 14 วัน ไม่เกิน 3 เดือนก่อนเดินทาง มีเอกสารรับรองปลอดโควิดใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และตรวจหาเชื้ออีกครั้ง ในประเทศไทย ไม่พบเชื้อ ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน
  • คนไทยเดินทางจากต่างประเทศ มี เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด อย่างน้อย 14 วัน ไม่เกิน 3 เดือน ไม่มีเอกสารรับรองปลอดโควิด ผลการตรวจหาเชื้อในประเทศไทย 2 ครั้งไม่พบเชื้อ ให้ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน
  • คนต่างชาติ ไม่มี เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด มีเพียงเอกสารรับรอง ปลอดโควิด 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง ลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน

สำหรับการลดวันกักตัวดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป และระยะต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ขณะเดียวกัน หากฉีดวัคซีนให้ บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรง อย่างน้อย 70% และประชาชน ที่ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้รับวัคซีนครบตามเป้าหมาย บางพื้นที่อาจผ่อนคลาย ไม่ต้องกักตัว โดยจะเสนอ ศบค. พิจารณาต่อไป

shutterstock 1886477905 e1615196883170

นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังได้หารือในประเด็นสำคัญ ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีมติเห็นชอบ เรื่อง เอกสารรับรอง การได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือ วัคซีนพาสปอร์ต โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว จะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 จากสถานพยาบาลที่ฉีด ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรณีดังกล่าว หากประสงค์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ให้นำใบรับรองการฉีดวัคซีน ไปขอรับ วัคซีนพาสปอร์ต หรือ “สมุดเล่มเหลือง” ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 50 บาท โดยจะมีการออกประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ออกสมุดเล่มเหลือง อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้เดินทางในต่างประเทศ ยังต้องรอข้อตกลง ระดับสากลก่อน

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม ได้มอบหมายให้ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับมือ โควิด 19 และเฝ้าระวัง แนวชายแดนไทย-เมียนมา จากสถานการณ์การเมืองในเมียนมา โดยเน้นการเข้มงวดบริเวณแนวชายแดน และจัดสถานกักกันตามชายแดน ไว้รองรับเป็นการเฉพาะ

นายอนุทินกล่าวต่อว่า คณะกรรมการฯ พิจารณาเรื่อง การจัดหาวัคซีนโควิด 19 เพิ่ม เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนมากยิ่งขึ้น จากที่จัดหาไว้ 63 ล้านโดส ครอบคลุมประชาชน 31.5 ล้านคน โดยไม่นับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และคนอายุน้อยกว่า 18 ปี ก็อาจต้องหาเพิ่มเติมอีก 10-20 ล้านโดส เช่น การขอให้ แอสตร้าเซนเนก้าเพิ่มกำลังผลิต หรือจัดหาวัคซีนชนิดอื่น ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปลอดภัยมากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม