ดูหนังออนไลน์
COVID-19

รู้ก่อนฉีควัคซีน การเตรียมความพร้อมก่อน-หลัง อาการแบบไหนต้องเลื่อนฉีด

ผอ.กองระบาดวิทยา เปิดวิธีการเตรียมความพร้อม ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนโควิด-19 หากมีอาการดังนี้ ควรเลื่อนฉีดวัคซีนออกไปก่อน

นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในช่วงที่ประเทศไทยเริ่มทำการฉีดวัคซีน ระยะแรก และจะเริ่มทะยอยฉีดเพิ่มมากขึ้น จนถึงประชาชนทั่วไปในระยะถัดไป ดังนั้น สิ่งที่ทุกคนควรเตรียมความพร้อมคือ ก่อนการฉีดวัคซีน และหลังฉีด ดังนี้

ก่อนฉีดวัคซีน โควิด-19

1. ตรวจสอบว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ควรฉีดวัคซีน ได้แก่

 • ตั้งครรภ์ ควรเลื่อนนัดฉีดวัคซีนเป็นช่วงหลังคลอดแล้ว
 • กำลังรักษาอาการป่วยรุนแรง ควรเลื่อนนัดฉีดไปก่อน จนกว่าจะหายดี
 • มีอาการป่วยก่อนฉีดวัคซีน เช่น ไข้สูง ท้องเสียรุนแรง ควรเลื่อนนัดฉีดยาก่อน

2. ตรวจสอบว่า เป็นผู้ที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีน หรือแพ้ยา ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนฉีดวัคซีนโควิด

3. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรงดอาหาร ก่อนการฉีดวัคซีน

4. ตรวจสอบเป็นว่า เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ (เดือนมีนาคม 2564) ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เสี่ยง ผู้ที่มีโรคประจำตัว 6 กลุ่ม และผู้ที่มีภาวะอ้วน

ทั้งนี้ หลังการฉีดวัคซีน ควรสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที ขณะอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ เมื่อกลับบ้าน สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ หรืออาการแพ้รุนแรง สังเกตได้ดังนี้

 • มีไข้สูง
 • ปวดศีรษะรุนแรง
 • เหนื่อยแน่นหน้าอกหรือหายใจไม่ออก
 • อาเจียนมากกว่า 5 ครั้ง
 • ผื่นขึ้นทั้งตัว
 • มีจุดช้ำเลือดออกจำนวนมาก
 • หน้าเบี้ยวหรือปากเบี้ยว
 • แขนขาอ่อนแรง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถทรงตัวได้
 • ชักหรือหมดสติ
 • อาการป่วยรุนแรงอื่น

หากเกิดอาการดังกล่าวข้างต้น ภายหลังการฉีดวัคซีน ควรรีบมาพบแพทย์ทันทีที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านพร้อมนำบัตรฉีดนัดฉีดวัคซีนไปด้วยหรือโทรสายด่วน 1669

สรุปแนวทางปฏิบัติตัวก่อนและหลังฉีดวัคซีน ดังนี้

1. หากมีโรคเรื้อรังมีโรคประจำตัวเรื้อรัง แพ้ยา แพ้วัคซีน ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบ ก่อนฉีดวัคซีน

2. ไม่ควรกินยาแก้ไข้ หรือยาแก้ปวด ก่อนฉีดวัคซีน เนื่องจากยาอาจทำให้การตอบสนองของวัคซีนลดลง

3. รับประทานยาอะไรบ้าง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเสมอ

4. สังเกตอาการข้างเคียงที่โรงพยาบาลก่อนกลับบ้านอย่างน้อย 30 นาที

5. เมื่อกลับบ้านแล้วอาจพบว่ามีผลข้างเคียงเกิดขึ้น เช่น มีผื่น ปวดบวม บริเวณที่ฉีด หรือมีไข้ต่ำ ๆ หลังจากได้รับวัคซีนครึ่งชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงอาการจะค่อย ๆ ลดลง

แต่ถ้าไข้สูงมากรีบกลับมาหาแพทย์หรือโทรแจ้ง 1669 6 หลังจากการรับวัคซีนแล้ว 3 วันโอกาสแพ้และผลข้างเคียงจากวัคซีนจะพบน้อยมาก ควรสังเกตอาการต่อไปจนครบ 30 วัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม