COVID-19

ไขข้อข้องใจนักดื่ม ฉีดวัคซีนโควิด ล่าสุดพบอาการไม่พึงประสงค์ 270 ราย

ไขข้อข้องใจนักดื่ม หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 วัน หวั่นกรณีเกิดอาการข้างเคียง ไม่รู้เกิดจากสุราหรือวัคซีน

หลังจากประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากเป็นวัคซีนตัวใหม่ และเป็นเรื่องใหม่ สำหรับคนไทย จึงเกิดหลายคำถามจากประชาชน ที่ต้องการคำตอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการฉีด หนึ่งในคำถามที่ถูกถามเข้ามาระหว่างการแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ของ กระทรวงสาธารณสุข วันนี้ คือ ไขข้อข้องใจนักดื่ม ว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้ว สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือไม่

ไขข้อข้องใจนักดื่ม

นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โดยหลักการแล้ว หลังการฉีดวัคซีนใหม่ ๆ ขอให้งดดื่มสุราก่อน เพื่อจะได้เห็นชัดเจนว่า หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ เกิดจากวัคซีน เพราะหากมีการดื่มสุราหลังฉีดวัตซีน อาจเกิดความสับสนได้ว่า อาการที่เกิดขึ้น เกิดจากวัคซีนหรือสุรา

นอกจากนี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีผลอาจทำให้ ประสิทธิภาพของวัตซีนลดลง ดังนั้น จึงควรเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 3 วัน หลังการฉีดวัคซีนโควิด

ส่วนอีกคำถามที่มีข้อสังสัยคือ ฉีดวัคซีนโควิด แล้วสามารถฉีดวัคซีนชนิดอื่นได้หรือไม่ เนื่องจากอีก 2-3 เดือนจากนี้ จะเป็นช่วงเวลาของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดย นายแพทย์จักรรัฐ กล่าวว่า สามารถฉีดวัคซีนชนิดอื่นได้ แต่ควรเว้นระยะห่างจากวัคซีนโควิด ประมาณ 2-4 สัปดาห์

ในส่วนของการตรวจสอบ เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนใน 4 กลุ่มหลัก ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนก่อน โดยเฉพาะใน 13 จังหวัดแรก ตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข

นพ.จักรรัฐ

สำหรับการลงทะเบียนและตรวจสอบรายชื่อนั้น หากอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในรอบแรก ทางโรงพยาบาล หรืออสม. ในพื้นที่ จะเป็นผู้แจ้งให้ทราบ

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบได้จากทาง คณะกรรมการโรคติดต่อในแต่ละจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดจะจัดสรรตามจำนวนวัคซีน ส่วนผู้ที่ขึ้นทะเบียนไปแล้ว จะเป็นการเข้าคิวสำหรับวัคซีนล็อตต่อไป

ขณะที่จำนวนผู้ได้รับวัคซีน โควิด-19 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้วรวม 4233 ราย โดยมีจำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึง 4 มีนาคม อยู่ที่ 17,697 ราย​ แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์, สาธารณสุข, อสม 15,981 ราย​ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 1603 ราย บุคคลที่มีโรคประจำตัว 22 ราย และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 91 ราย​

จากจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน โควิด-19 ไปแล้ว พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน 270 ราย แบ่งเป็นอาการปวดบวมที่ฉีด 24% คลื่นไส้ 15% เวียนหัว 13% และปวดกล้ามเนื้อ 8%

222 1

นายแพทย์จักรรัฐ กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติตัว ก่อนและหลัง ฉีดวัคซีน ว่า

  • มีโรคประจำตัวเรื้อรัง แพ้ยา แพ้วัคซีน ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบก่อนฉีดวัคซีน
  • ไม่ควรกินยาแก้ไข้ หรือยาแก้ปวด ก่อนฉีดวัคซีน เนื่องจากยาอาจไปกดภาวะอักเสบ ทำให้การตอบสนองของวัคซีนลดลง
  • รับประทานยาอะไรบ้าง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเสมอ
  • สังเกตอาการข้างเคียงที่โรงพยาบาล ก่อนกลับบ้านอย่างน้อย 30 นาที
  • เมื่อกลับบ้านแล้วอาจพบว่ามีผลข้างเคียงเกิดขึ้น เช่น มีผื่นปวดบวมบริเวณที่ฉีด หรือมีไข้ต่ำ ๆ ซึ่งหลังจากได้รับวัคซีนครึ่งชั่วโมง ถึง 2 ชั่วโมง อาการจะค่อย ๆ ลดลง แต่ถ้าไข้สูงมาก รีบกลับมาพบแพทย์ หรือโทรแจ้ง 1669

หลังจากการรับวัคซีนแล้ว 3 วันโอกาสแพ้ และผลข้างเคียงจากวัคซีน พบน้อยมาก ควรสังเกตอาการต่อไป จนครบ 30 วัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo