ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เริ่มแล้ว! ‘เชียงใหม่’ ฉีดวัคซีนต้าน ‘โควิด’ รอบแรก 3,500 โดส 4 กลุ่มเสี่ยง

เชียงใหม่ เริ่มฉีดวัคซีน โควิด-19 แล้ว พร้อมจัดให้ 85,000 โดส ในเฟสแรก ทยอยฉีด 3 เดือน ให้ 4 กลุ่มเสี่ยงหน้าด่าน เริ่มเดือนแรก 3,500 โดส

วันนี้ (1 มี.ค.) ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงษ์ ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 1 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกันเป็นประธานการดำเนินการฉีดวัคซีน โควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายระยะแรก 4 กลุ่ม

  • กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน ตำรวจ เจ้าหน้าที่ด่านคัดกรอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  • กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว
  • กลุ่มแรงงาน
  • กลุ่มประชาชนทั่วไป

นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับแรกของเชียงใหม่ คือ นพ.ธงชัย ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 1 ตามด้วย นพ.จตุชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนพ.วรเชษฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

การฉีดรอบแรก ในเดือนมีนาคม จำนวน 3,500 โดสนั้น จะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย อายุ 18-59 ปี จำนวน 1,750 คน บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ทั้งรัฐและเอกชน จำนวน 1,450 คน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของหน่วยงาน ที่มีโอกาสเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ จำนวน 300 คน ซึ่งจะทำการฉีดที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ทั้งหมด

เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดเกณฑ์การกระจายวัคซีน เนื่องจากวัคซีนทยอยมาเป็นล็อต ๆ จึงไม่สามารถฉีดให้แก่กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดคราวเดียวได้ โดยพิจารณาจาก

  • กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง(อำเภอเมือง และอำเภอปริมณฑล ร้อยละ 50 , อำเภอชายแดน 5 อำเภอร้อยละ 20 , อำเภอที่เหลือ 14 อำเภอ ร้อยละ 30)
  • ผู้ป่วยเรื้อรัง

นายเจริญฤทธิ์ ระบุด้วยว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 หรือ ศบค. ได้พิจารณาให้เชียงใหม่ เป็น 1 ใน 18 จังหวัดแรก ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ในช่วง 3 เดือนแรกนี้ จำนวนทั้งสิ้น 83,500 โดส เพราะเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดบ่อยและเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจ

วัคซีนในระยะแรกนี้เป็นวัคซีนซิโนแวค จากจีน ซึ่งเชียงใหม่ มีแผนการฉีดวัคซีนในเดือนมีนาคม จำนวน 3,500 โดส เดือนเมษายน 32,000 โดส และเดือนพฤษภาคม  48,000 โดส ขณะที่ประชาชนทั่วไป จะได้รับการฉีดในระยะที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ธันวาคมนี้

การฉีดในระยะที่ 2 จะเป็นวัคซีนแอสตราเซนเนกา โดยขอให้ประชาชนมั่นใจว่า วัคซีนที่นำมาใช้นั้นมีความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก โดยคาดว่าจะ สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดภายในปลายปีนี้

ระยะแรกโรงพยาบาล จะติดต่อกลุ่มเป้าหมายให้รับวัคซีนตามความสมัครใจก่อน จากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนเลือกวัน เวลา สถานที่ฉีด ผ่านไลน์หมอพร้อมต่อไป

สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนได้ที่ สสอ. และรพ.สต. หรือสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง แต่หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่จะได้รับวัคซีน แต่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อโรงพยาบาลที่รักษา และขอลงทะเบียนเพิ่มเติม

สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าในไลน์หมอพร้อมได้ แต่จะยังไม่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับวัคซีน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048-50

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team