ดูหนังออนไลน์
COVID-19

คนกรุง 3.3 หมื่นคน! รอรับวัคซีนโควิด ระยะแรก 16 โรงพยาบาลต้นแบบกทม.

ผู้ว่ากทม.  ซักซ้อม 7 ขั้นตอน การให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่โรงพยาบาลต้นแบบ 16 แห่ง สามารถฉีดให้ประชาชนได้  33,000 คน 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมการสาธิตการให้วัคซีนแก่ประชาชน ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน

ทั้งนี้ การสาธิตการให้วัคซีนครั้งนี้ กทม.ได้เชิญผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ 6 เขต ที่ให้บริการวัคซีน โควิด-19 ในระยะแรก 16 โรงพยาบาลร่วมชมการสาธิต เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และบุคลากรให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

พล.ต.อ.อัศวิน  กล่าวว่ากทม.ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ในระยะแรก จำนวน 66,000 โดสเข็ม สามารถฉีดให้ประชาชนได้จำนวน 33,000 คน เนื่องจากต้องให้วัคซีนคนละ 2 โดส หรือ 2 เข็ม ในระยะเวลาห่างกันประมาณ 2-4 สัปดาห์ โดยกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนโควิด-19 ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน โดยกำหนดให้วัคซีนในสัปดาห์แรก หลังจากที่ได้รับวัคซีนครับ จากนั้นสัปดาห์ที่ 2 จะให้วัคซีนแก่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

กทม. 4

กลุ่มต่อไป คือ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเสี่ยง คือ

1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง

2.โรคหัวใจและหลอดเลือด

3.โรคหลอดเลือดสมอง

4.โรคไตเรื้อรัง

5.โรคมะเร็งทุกชนิด ที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด

6. โรคเบาหวาน

7. โรคอ้วน ที่มีอายุ 18-59 ปี

ส่วนกลุ่มสุดท้าย คือ ประชาชนทั่วไปและแรงงาน (อายุ 18-59 ปี)

สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องเตรียมตัว คือ การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฉีดวัคซีน และลงเวลานัดหมาย เลือกโรงพยาบาลที่สะดวก เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง แต่หากไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า กทม.ได้เตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม และทำการนัดหมาย เมื่อถึงวันนัดฉีดวัคซีน ให้เตรียมร่างกายให้พร้อม รับประทานอาหารและดื่มน้ำตามปกติ มาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัดหมาย หากมีไข้สามารถโทรศัพท์เลื่อนนัดได้

กทม. 6

สำหรับรายละเอียดในการลงทะเบียนและการดำเนินการต่างๆ จะแจ้งให้ประชาชนรับทราบต่อไป

สำหรับ 16 โรงพยาบาล ประกอบด้วย

1.เขตจอมทอง ประกอบด้วยโรงพยาบาลบางขุนเทียน โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลบางมด

2.เขตบางขุนเทียน ประกอบด้วย โรงพยาบาล พีเอ็มจี  โรงพยาบาลนครธน และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

3.เขตบางแค ประกอบด้วย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลบุญญาเวช

4.เขตบางบอน ประกอบด้วย โรงพยาบาลบางปะกอก 8   และโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ

5.เขตภาษีเจริญ ประกอบด้วย โรงพยาบาลบางไผ่  โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2)  และโรงพยาบาลพญาไท 3

6.เขตหนองแขม ประกอบด้วย โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม  และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

กทม.4

กทม66

กทม.3

กทม. 1 1

กทม. 5

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight