ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘วัคซีนโควิด’ มาแล้ว แต่!! กลุ่มเป้าหมายพร้อมฉีดแค่ไหน

ในที่สุด “วัคซีนต้านโควิด” ล็อตแรก จำนวน 200,000 โดส ก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงเช้าวานนี้ (24 ก.พ.) แต่กระทรวงสาธารณสุข ก็ยังมีภารกิจเร่งรีบอีกอย่างหนึ่งรออยู่ นั่นก็คือ การทำให้ผู้คนเชื่อมั่น ในความปลอดภัยของการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข สำรวจพบว่า บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เพียง 55% เท่านั้น ที่ยินดีเข้ารับการวัคซีนโควิด-19

วัคซีนโควิด

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดผลสำรวจความเห็น บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข จำนวน 55,068 คน ที่จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถึงการรับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งพบว่า บุคลากรทางการแพทย์ 55% ยินดีรับวัคซีนโควิด-19 ในขณะที่ประมาณ 1 ใน 3 ยังไม่แน่ใจว่า จะรับวัคซีนหรือไม่

การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ ยังพบว่า  บุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นเพศหญิง และผู้ที่มีอายุน้อย หรืออาชีพพยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ และแพทย์ เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้ม ที่จะไม่รับวัคซีนโควิด-19 หรือยังไม่แน่ใจในสัดส่วนสูงที่สุด

การมีทางเลือกรับวัคซีนโควิด-19 ที่ตนเองต้องการ และการทราบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วไม่มีอาการข้างเคียงรุนแรง เป็นเงื่อนไขสำคัญที่อาจทำให้อัตราการยอมรับวัคซีนเพิ่มขึ้น

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ยินดีรับวัคซีนโควิดมากที่สุด (71%) และพยาบาลยินดีรับวัคซีนโควิดน้อยที่สุด (47%)

หากมีทางเลือกในการรับวัคซีนโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ 55% ยินดีจะรับวัคซีนโควิด โดยวัคซีนที่ต้องการอันดับที่ 1 คือ แอสตราเซเนกา  อันดับที่ 2 คือ ซิโนแวค อันดับที่ 3 คือ ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค อันดับที่ 4 คือ โมเดอร์นา และ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และอันดับที่ 5 คือ กามาเลยา

สวรส. ให้ความเห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญกับการยอมรับวัคซีนของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์  เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีผลต่อการให้คำแนะนำให้บุคคลกลุ่มอื่น ๆ ในการรับหรือไม่รับวัคซีน และมีความสำคัญต่อความสำเร็จของนโยบายการให้วัคซีนโควิดประเทศไทย

นอกจากนี้ สวรส. ยังมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคือ ให้เร่งประชาสัมพันธ์ ในเรื่องประสิทธิผล และความปลอดภัย ของวัคซีน ที่จะนำมาฉีดให้บุคลาการทางการแพทย์ ในไทย เพิ่มทางเลือกชนิดของวัคซีนโควิด ที่จะให้ และรอบในการให้วัคซีน ในกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจรับวัคซีนในรอบแรก ๆ โดยเฉพาะในบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และมีระบบติดตาม และสื่อสาร กับบุคลการทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มการยอมรับมากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม