ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ดูกันชัด ๆ 13 จังหวัดได้ ‘วัคซีนโควิด’ ล็อตแรก ฉีดให้ใครบ้าง

เปิดแผนกระจาย “วัคซีนโควิด” ล็อตแรก จากซิโนแวค  “13 จังหวัด” เน้นฉีดบุคลากรการแพทย์มากสุด ส่วนประชาชน และแรงงานทั่วไป ได้ฉีดน้อยสุด 

ที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดแผนกระจาย วัคซีนโควิด -19 ล็อตแรก จำนวน 200,000 โดส ที่เดินทางมาถึงไทย ในวันนี้ (24 ก.พ.) โดยจะกระจายให้กลุ่มเป้าหมายใน 13 จังหวัด

วัคซีนโควิด

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1 จังหวัด

 • สมุทรสาคร

ได้รับวัคซีน 70,000 โดส

 • บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า 8,000 โดส
 • เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 6,000 โดส
 • ผู้ที่โรคประจำตัว 46,000 โดส
 • ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 10,000 โดส

แผนกระจายวัคซีน1 1

พื้นที่ควบคุมจำนวน 8 จังหวัด

 • กรุงเทพมหานคร(ฝั่งตะวันตก)

ได้รับวัคซีนจำนวน  66,000 โดส  แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์ฯ 12,400 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,600 โดส ผู้ที่โรคประจำตัว 47,000 โดส ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 5,000 โดส

 • สมุทรปราการ

ได้รับวัคซีนจำนวน 6,000 โดส ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ฯ 2,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส ผู้ที่โรคประจำตัว 2,000  โดส ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โดส

 • สมุทรสงคราม

ได้รับวัคซีนจำนวน 2,000 โดส ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ฯ 1,500 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 500 โดส

 • นนทบุรี

ได้รับวัคซีนจำนวน 6,000 โดส ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ฯ 2,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส ผู้ที่โรคประจำตัว 2,000 โดส ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โดส

 • นครปฐม

ได้รับวัคซีนจำนวน 3,500 โดส ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ฯ 2,500 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000  โดส

 • ปทุมธานี

ได้รับวัคซีนจำนวน 8,000 โดส ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ฯ 3,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 2,000 โดส ผู้ที่โรคประจำตัว 2,000 โดส ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000 โดส

 • ตาก (อ.แม่สอด)

ได้รับวัคซีนจำนวน 5,000 โดส ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ฯ 3,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 2,000 โดส

 • ราชบุรี

ได้รับวัคซีนจำนวน 2,500 โดส ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ฯ 2,000 โดส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย 500 โดส

แผนกระจายวัคซีน2 1

พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 4 จังหวัด

 • ชลบุรี  ได้รับวัคซีนจำนวน 4,700 โดส
 • ภูเก็ต  ได้รับวัคซีนจำนวน 4,000 โดส
 • สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย) ได้รับวัคซีนจำนวน 2,500 โดส
 • เชียงใหม่ ได้รับวัคซีนจำนวน  3,500 โดส

จังหวัดเหล่านี้ เป็นจังหวัดที่มีการกักกันโรค  และการท่องเที่ยว โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาถึงกลุ่มเหมาะสม ที่จะได้รับการฉีด วัคซีน ก่อน

โดยรวมแล้ว จะมีการกระจายวัคซีน 187,000 โดส ส่วนอีก 16,300 โดส สำรองไว้สำหรับควบคุมการระบาด และฉีดให้บุคลากรในโรงพยาบาล ที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19

อ่านข่าวเพิ่มเติม