ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สธ.เปิด 8 ขั้นตอน ฉีดวัคซีน ‘โควิด’ ใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที

สธ.จัดทำ 8 ขั้นตอนต้นแบบการฉีดวัคซีน ‘โควิด’ ที่จะใช้สำหรับโรงพยาบาลต่าง ๆ และผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยทั้งหมดใช้เวลาเพียง 5-7 นาที

วันนี้ (23ก.พ.)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยแพร่ 8 ขั้นตอน ต้นแบบระบบการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาล ซึ่งใช้เวลาเพียง 5-7 นาที รอดูอาการ 30 นาที ใช้เวลารวม 37 นาที เพื่อให้โรงพยาบาลต่าง ๆ นำไปปรับใช้ ดังนี้

ก่อนเข้ารับบริการ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จะต้องผ่านการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ

  • ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน (ทำบัตร)
  • ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
  • ขั้นตอนที่ 3  คัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน
  • ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน
  • ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน
  • ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกน Line Official account “หมอพร้อม”
  • ขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน
  • ขั้นตอนที่ 8 Dash Board ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ (Line OA หมอพร้อม) สำหรับ Line OA หมอพร้อม

อ่านข่าวเพิ่มเติม