COVID-19

สาธารณสุขจ่อชงผ่อนคลายคุม’ร้านอาหาร-สถานบันเทิง’ หลังสถานการณ์โควิดดีขึ้น


สธ.เตรียมผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 “ร้านอาหาร-สถานบันเทิง’ หลังสถานการณ์ดีขึ้น พบผู้ติดเชื้อลดลง ขณะที่ผู้ป่วยรักษาหาย 19,893 ราย คิดเป็น 94% 

โควิด1

นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 วันที่ 20 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครปฐม อ่างทอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ถือได้ว่าสถานการณ์มีความผ่อนคลายมากขึ้นในหลายจังหวัด และอยู่ในระหว่างการพิจารณาผ่อนคลายร้านอาหารและสถานบันเทิง เพื่อปรับให้มีการทำกิจกรรมคนหมู่มากได้มากขึ้น

โควิด

โควิด4

สำหรับสมุทรสาคร ตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย จำนวนผู้ติดเชื้อไม่เกิน 100 ราย ถือว่าควบคุมได้

ส่วนกรุงเทพฯ ไม่เกิน 10 ราย ขณะที่ปทุมธานีสัปดาห์นี้มีรายงานเข้ามาค่อนข้างมาก โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบรับบริการ 2 ราย และจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 23 ราย

“ปทุมธานี ยอดสะสมขณะนี้ 415 ราย กระจายไปหลายจังหวัด โดยจะมีการรายงานเพิ่มเติมในวันที่ 21 ก.พ.”

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมากขึ้น แต่ยังคงต้องป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องและตลอดเวลา

โควิด2

ด้านนายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระลอกใหม่ถือว่าควบคุมโรคได้ดี ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดเหลือ 100 กว่ารายต่อวัน จากเดิม 700-800 รายต่อวัน เช่น สมุทรสาครและปทุมธานี ยังคัดกรองเชิงรุกต่อเนื่อง

แต่จำนวนผู้ติดเชื้อไม่ได้สูงอย่างที่ผ่านมา เป็นผลมาจากมาตรการการกักตัว การค้นหาเชิงรุก การจำกัดวงไม่ให้เคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ มาตรการสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง

ส่วนอัตราการเสียชีวิตภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 0.33 ถือว่าน้อยกว่าของโลกซึ่งอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 2.21

มาตรการกักตัวมีความสำคัญและจำเป็น ดังนั้น ขอความร่วมมือประชาชน เมื่อมีอาการป่วย หรือสงสัยว่าสัมผัสผู้ติดเชื้อ ควรแยกตัวออกจากคนในครอบครัว รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ แม้ว่าผลตรวจเป็นลบยังคงต้องกักตัวต่อให้ครบ 14 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ติดเชื้อ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ รวมทั้ง เมื่อพ้นการกักตัวจากการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้ว การสวมหน้ากากและเว้นระยะห่างยังเป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อช่วยป้องกันและควบคุมโรค

อ่านข่าวเพิ่มเติม: