COVID-19

22 ก.พ. ‘ศบค. ชุดใหญ่’ ถกเคาะขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุมโควิด-19 เตรียมรับวัคซีน

22 ก.พ. นี้ “ศบค. ชุดใหญ่” ถกเคาะขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  “วิษณุ” ชี้คุมสถานการณ์โควิด-19 เตรียมฉีดวัคซีน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการเสนอให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือ ศบค. ชุดใหญ่ พิจารณาการขยายระยะเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมไวรัสโควิด-19 เนื่องจากเกิดเหตุไวรัสโควิด-19 ระบาดใน 2 ตลาด พื้นที่จังหวัดปทุมธานี

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน วิษณุ

ทั้งนี้ การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อมีผลในการปราม เพราะบางพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนั้นการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไม่อาจเจาะจงเฉพาะพื้นที่ได้ จึงต้องประกาศคลุมทั้งหมด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจควบคุมสถานการณ์พื้นที่ของตนเอง เนื่องจาก พ.ร.บ.โรคติดต่อ มีอำนาจไม่ครอบคลุม และไม่ใช่เป็นการล็อกดาวน์ทั้งประเทศ

“การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ครั้งนี้จะสอดคล้องกับแผนการฉีดวัคซีนด้วยที่จะมาในสัปดาห์หน้านี้ จึงต้องมีมาตรการ ไม่เช่นนั้นหากโรคกลับมาระบาดลุกลาม จะกลายเป็นว่าวัคซีนไม่ศักดิ์สิทธิ์ แต่สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าวัคซีนคือ หน้ากากฯ และการเว้นระยะห่าง” นายวิษณุกล่าว

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ คนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วไม่ระมัดระวัง ซึ่งต้องไม่ลืมว่า เมื่อฉีดไปแล้วเข็มแรก ต้องรอฉีดเข็มที่ 2 ดังนั้นภูมิคุ้มกันยังไม่มีประสิทธิภาพ 100% ซึ่งหลังการประชุม ศบค. การพิจารณาเป็นอย่างไรก็จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ต่อไป  นอกจากนี้ ศบค. ก็จะเตรียมพิจารณามาตรการผ่อนผันด้วย

ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอภิปรายประเด็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ได้เงินทวีคูณนั้น นายวิษณุชี้แจงว่า ในกฎหมายเขียนไว้จริงว่า เมื่อมีการประกาศกฎอัยการศึก หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีโอกาสจะได้รับเงินทวีคูณ  โดยต้องเป็นมติ ครม. แต่การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินครั้งนี้ ไม่มีมติ ครม. ในเรื่องดังกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม