ดูหนังออนไลน์
COVID-19

หลัก 5 อ. ดูแลผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19

ดูแลผู้สูงอายุช่วงโควิด กรมการแพทย์แนะยึดหลัก 5 อ.ลดความเสี่ยงติดโควิด ชี้หากติดเชื้ออาจรุนแรงถึงเสียชีวิต

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ปลอดภัยจากเชื้อดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งระมัดระวังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ 1

ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้สูงอายุ มีภูมิต้านทานโรคค่อนข้างต่ำ ทำให้ติดเชื้อง่ายกว่าวัยอื่น ๆ แต่หากผู้สูงอายุ อยู่แต่ในบ้านเป็นระยะเวลานาน ๆ อาจทำให้ร่างกายและสมอง ถดถอยลง จนเกิดภาวะพึ่งพิงในระยะยาว

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนะให้ยึดหลัก 5 อ.ดังนี้

1

อ. 1 อาหาร ต้องสะอาด ปรุงสุกใหม่ เลี่ยงอาหารรสจัด เน้นอาหารที่มีโปรตีนสูง และครบ 5 หมู่ และต้องรักษาสุขภาพช่องปาก

อ. 2 ออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือเท่าที่ทำได้ ตามสภาพร่างกายและสมอง ของผู้สูงอายุ

อ. 3 อารมณ์ หากิจกรรมที่ชื่นชอบ และมีความสุข ไม่ทำให้เครียด หลีกเลี่ยงสุราและยาเสพติด หากมีความเครียดให้ปรึกษาผู้รู้ใจ หรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร.1323

อ. 4 เอนกายพักผ่อน การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมง/วัน

อ. 5 ออกห่างจากสังคมนอกบ้านทั้งผู้สูงอายุ และผู้ดูแล ไม่ควรออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ออกจากบ้านล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ ก่อนจับหน้ากากอนามัย หรือก่อนรับประทานอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงของเชื้อที่ติดมากับมือของผู้สูงอายุ

อ่านข่าวเพิ่มเติม