ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สอบบรรจุข้าราชการ ภาค ข 21 ก.พ. 64 ต้องปฏิบัติตัวตามนี้ ป้องกันโควิด

กสร. แจงแนวปฏิบัติ ผู้เข้าสอบบรรจุข้าราชการ ภาค ข วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิตป้องกันติดโควิด-19

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีประกาศการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการสอบภาค ข กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ราชการ

ทั้งนี้ ได้กำหนดการสอบดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี จึงมีผู้เข้าสอบเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน ดูแลตนเองให้อยู่ในสภาพพร้อมในการเข้าสอบ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปฏิบัติดังนี้

1. สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่

2. ผู้มาสอบต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนออกเดินทาง จนถึงเดินทางกลับ

3. ระหว่างเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เครื่องบิน หรือรถไฟ จะต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง ละเว้นการเปิดหน้ากากโดยไม่จำเป็น ควรงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง และหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์

4. งดพฤติกรรมเสี่ยง และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร งดกิจกรรมการรวมกลุ่มและการสังสรรค์

5. เพื่อลดการรวมกลุ่ม ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าบริเวณพื้นที่ศูนย์สอบ

ปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงขอให้ศึกษาแนวปฏิบัติพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจร่วมกันในการสอบแข่งขันครั้งนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม