ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เปิดผล คัดกรองโควิด กทม. กว่า 6.5 หมื่นคน พบติดเชื้อรวม 114 ราย


สธ. เปิดผลการคัดกรองโควิด พื้นที่กรุงเทพมหานคร จากตลาด ชุมชน สถานประกอบการ รวม 65,159 คน พบผู้ติดเชื้อ 114 ราย

นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในตลาด ชุมชน และสถานประกอบการ รวม 65,159 คน พบผู้ติดเชื้อรวม 114 ราย

cell virusโควิดใน ม ๒๑๐๒๑๖ 1

ทั้งนี้ แบ่งออกเป็น

  • การตรวจคัดกรองในตลาด

เริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ตรวจไปแล้ว 466 ตลาด ตรวจพ่อค้าแม่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาด 44,328 คน ตรวจพบการติดเชื้อ 14 ราย เป็นการติดเชื้อประปราย ไม่เป็นกลุ่มก้อน ซึ่งดำเนินการควบคุมแล้ว

  • การตรวจในสถานประกอบการ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ตรวจไปแล้ว 128 แห่ง ตรวจแรงงานในสถานประกอบการรวม 16,177 คน พบการติดเชื้อ 65 ราย จากคลัสเตอร์ 5 โรงงาน ดำเนินการควบคุมแล้ว

  • การตรวจคัดกรองในชุมชน

เริ่มดำเนินการตรวจตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2563 ตรวจประชาชนในชุมชนแล้ว 4,654 คน พบการติดเชื้อ 35 ราย เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่พบการติดเชื้อมาก่อนหน้านี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม