ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โควิด ตาก วันนี้ เจอเพิ่มอีก 21 ราย สั่งปิดอาคาร สถานศึกษา แม่สอด


โควิด ตาก วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด เพิ่ม 21 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 250 ราย ผู้ว่าฯ ตาก สั่งปิดปิด งดใช้อาคารสถานศึกษาทุกประเภท

ศูนย์บริหารสถานกาารณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตาก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  ราายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 12.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ต่างชาติ 20 คน และคนไทย 1 คน

cell virusโควิดใน ม ๒๑๐๒๑๓

ขณะที่ยอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสมรวม 250 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 134 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 116 ราย โดยจากการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนอำเภอแม่สอด ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งตรวจรวม 4,024 ราย พบผู้ติดเชื้อรวม 65 ราย

จากสถานการณ์แพร่ระบาดในชุมชนอำเภอแม่สอด ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ได้ออกคำสั่งจังหวัดตากที่ 519/2564 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

 

ทั้งนี้ ได้ออกคำสั่งงดการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครแม่สอต เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น.

หากผู้ใดฝ้าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แม่สอด 4

อ่านข่าวเพิ่มเติม