ดูหนังออนไลน์
COVID-19

แม่สอดยังไม่จบ! วันเดียวเจอ 31 ราย ปิดโรงเรียนต่อ อย่างน้อย 5 วัน


แม่สอดยังวุ่นไม่เลิก เจอผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ วันเดียว 31 ราย  รวมยืนยันสะสม 229 คน โรงเรียนสั่งปิดต่ออีก 5 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

วันนี้ (12 ก.พ.)  ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จ.ตาก รายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เพิ่มขึ้น 31 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 229 คน ติดเชื้อในประเทศ 113 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 116 คน รักษาหาย 135 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 92 ราย

shutterstock 737983630

นอกจากนั้น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด 11 แห่ง ขยายเวลาการปิดเรียนออกไปอีก 5 วัน ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น รวมทั้งโรงเรียนเอกชนด้วย หลังโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอแม่สอด ปิดการเรียนการสอนมาแล้ว 2 สัปดาห์

148431041 3888895897841773 6710358347060477007 o

วันเดียวกันนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด นายอำเภอแม่สอด ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สอด

เนื่องด้วยปัจจุบันจังหวัดตาก สถานการณ์ของโควิด-19 มีเพิ่มมากขึ้น จึงต้องหารือเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยมีพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่ตลาด โรงเรียน และโรงงาน เนื่องจาก 3 สถานที่นี้ มีการรวมคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสได้ จึงต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยในส่วนของตลาดในพื้นที่อำเภอแม่สอด จะต้องมีการเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้น ทั้งในส่วนของผู้ควบคุมดูแล และมาตรการคัดกรอง

แม่สอด 3

สำหรับในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สอด ได้มีการปิดการเรียนการสอนมา 2 สัปดาห์แล้ว และสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอแม่สอดในขณะนี้ยังมีความเสี่ยง จึงต้องมีการหารือกับผู้บริหารศึกษาในพื้นที่ว่าในวันจันทร์ (15 ก.พ.) นี้ จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ ที่มีการรวมกลุ่ม และพบปะกันเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของตัวนักเรียนเอง ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ขณะเดียวกันโรงงานต่างๆ ก็มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก อาจเกิดการระบาดในวงกว้างได้ จึงต้องมีมาตรการควบคุมในส่วนนี้ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม