COVID-19

เปิดไทม์ไลน์ ‘2 เหยื่อโควิด’ สูงวัย มีโรคประจำตัว ‘เบาหวาน-ความดันสูง’


เปิดไทม์ไลน์ ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย 2 รายล่าสุด เป็นผู้สูงวัยทั้งคู่ มีโรคประจำตัว คนแรก เป็นความดันโลหิตสูง รายที่ 2 ป่วยเบาหวาน และไตวายระยะสุดท้าย 

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย เป็นรายที่ 78 และ 79 ของประเทศไทย

cell virus ๒๑๐๒๐๒

รายแรกเป็นเพศหญิง อายุ 75 ปี  มีภูมิลำเนาอยู่ที่ จังหวัดสมุทรสาคร มีโรคประจำตัวคือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง

  • วันที่ 25 มกราคม 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพราะมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า ที่เป็นสามีของผู้ป่วย โดยไม่มีอาการใด ๆ และกลับไปรอฟังผลที่บ้าน
  • วันที่ 28 มกราคม 2564 ผลตรวจยืนยันพบการติดเชื้อ หลังจากนั้นบุตรสาวแจ้งว่า ผู้ป่วยเริ่มมีอาการอ่อนเพลีย หายใจเหนื่อย ซึมลง จึงเข้ารักษาที่โรงพยาบาล ในสมุทรสาคร ต่อมาอาการหนักขึึ้น เหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆ
  • วันที่ 30 มกราคม 2564  เสียชีวิต

ผู้เสียชีวิตอีกรายหนึ่ง เพศชาย อายุ 68 ปี อาชีพค้าขาย มีโรคประจำตัวคือ เบาหวาน ไตวายระยะสุดท้าย เคยมีประวัติปลูกถ่ายไตมาแล้ว โดยมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง คือ สมุทรสาคร และร้านคาราโอเกะย่านปิ่นเกล้า

  • วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีอาการไอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ
  • วันที่ 7 มกราคม 2564 ผลการตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จากนั้นเข้ารักษาที่โรงพยาบาลร่วม 1 เดือน
  • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เสียชีวิต เวลา 01.00 น.

อ่านข่าวเพิ่มเติม