COVID-19

น่าชื่นใจ! AI พบคนกรุงเทพฯ 97% ใส่ ‘หน้ากากอนามัย’ ถูกต้อง

น่าชื่นใจ! งานวิจัย AI พบคนกรุงเทพฯ 97% ใส่ “หน้ากากอนามัย” ถูกต้อง แต่ “ดอนเมือง” ใส่น้อยสุดใน 15 เขต

พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ (31 ม.ค.) ว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ได้รับรายงานเรื่องการวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้มีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาประเมินการใส่หน้ากากอนามัย (ระบบ AIMASK) โดยใช้กล้องซีซีทีวีตามเขตพื้นที่ต่างๆ ทำการวิเคราะห์การใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนใน 15 เขตของกรุงเทพฯ

ผลสำรวจ หน้ากากอนามัย กรุงเทพฯ

พบว่าในช่วงระหว่างวันที่ 21-27 มกราคม 2564 ภาพรวมของกรุงเทพฯ ใส่หน้ากากถูกต้อง 97.53%, ใส่ไม่ถูกต้อง 1.42% และไม่ใส่หน้ากาก 1.05% โดยเขตดอนเมือง ใส่หน้ากากน้อยกว่า 90% และเขตบางกะปิดอยู่ที่ 90-95% ส่วนเขตอื่นๆ มากกว่า 95%

นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าประชาชนมีแนวโน้มใส่หน้ากากไม่ถูกต้อง และใส่หน้ากากน้อยลงในช่วงเย็น และกลุ่มที่ใส่หน้ากากไม่ถูกต้องมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์

ผลสำรวจ หน้ากากอนามัย กรุงเทพฯ ผลสำรวจ หน้ากากอนามัย กรุงเทพฯ ดกหดหก

อ่านข่าวเพิ่มเติม