COVID-19

เปิดรายละเอียดชัด ไทม์ไลน์ ‘ฉีดวัคซีนโควิด’ ย้ำตามความสมัครใจ ไม่บังคับ

ไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนโควิด คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบลำดับกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 แบ่งเป็น 3 ระยะ ย้ำฉีดให้ครอบคลุมทุกคน ตามความสมัครใจ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหา และการวิจัยพัฒนาวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศ พร้อมเปิด  ไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนโควิด โดยมีผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข และ คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนโควิด

นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ตามความสมัครใจ เพื่อให้เศรษฐกิจเดินต่อได้ รวมทั้งนักลงทุน นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ

สำหรับวันนี้ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบ ลำดับกลุ่มเป้าหมาย การให้วัคซีนโควิด ตามที่คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ กำหนดแผนการให้ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้กำหนดไว้ 3 ระยะ ดังนี้

  • ระยะที่ 1

ช่วงที่วัคซีนมีปริมาณจำกัด เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต รักษาระบบสาธารณสุขของประเทศ ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน, ผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน, ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

อนุทิน 5

  • ระยะที่ 2

ช่วงที่มีวัคซีนเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ที่นอกเหนือจากด่านหน้าเจ้าหน้าที่ ที่มีโอกาสสัมผัสซื้อโควิด-19 ผู้ประกอบอาชีพ ที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมาก และผู้ที่มีโอกาสสัมผัสผู้เดินทางระหว่างประเทศ

  • ระยะที่ 3

ช่วงที่วัคซีนมีปริมาณเพียงพอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากร และฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ฉีดให้กับประชาชนทั่วไป โดยสมัครใจ

อนุทิน2 2

ทั้งนี้ วัคซีน ล็อตแรก ที่คาดว่าจะได้รับ จากบริษัทแอสตร้าเซนเนกา ในเดือนกุมภาพันธ์ จะเน้นในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง และกิจกรรมเสี่ยง ซึ่งจำนวนและรายชื่อเป้าหมาย อยู่ระหว่างการสำรวจ โดยสำนักงานสาธารณสุข

ขณะเดียวกัน ให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ให้กับประชาชนในพื้นที่ และเตรียมการจัดส่ง วัคซีน ไปให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ส่วนวัคซีนของบริษัท ซิโนแวค อยู่ระหว่างรอเอกสารข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อขึ้นทะเบียน อย.

“วัคซีน ที่ดีที่สุดคือ การสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่เข้าไปในสถานที่เสี่ยง และสถานที่แออัด แม้จะมีวัคซีนแล้ว เราก็ยังคงต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง โอกาสติดเชื้อจะลดลงได้มาก” นายอนุทินกล่าว

ไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนโควิด

สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณ การวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ภายในประเทศ โดยกลุ่มที่ก้าวหน้ามากที่สุดมี 3 ชนิด คือ ชนิด mRNA โดย ศูนย์วิจัยวัคซีนแห่งจุฬาลงกรณ์, ชนิด Protein subunit (Plant-based) ของบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชนิด DNA โดยบริษัท ไบโอเนท เอเชีย อยู่ระหว่างการแสวงหาความร่วมมือ หรือพัฒนาศักยภาพ การขยายขนาดการผลิต เพื่อผลิตวัคซีนต้นแบบ สำหรับทดสอบ ในอาสาสมัคร

ส่วนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ผ่านโครงการ COVAX Facility อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไข และเจรจาต่อรอง รวมถึงความร่วมมือแบบทวิภาคี ปัจจุบันได้จัดหาวัคซีน จากการตกลงแบบทวิภาคี กับบริษัทแอสตร้าเซนเนกา ที่ได้สั่งจองไว้ 26 ล้านโดส รัฐบาล มีมติสั่งซื้อเพิ่มอีก 35 ล้านโดส รวมเป็น 61 ล้านโดส และยังมีการดำเนินการจัดหาวัคซีน จากประเทศจีน เพิ่มเติม 2 ล้านโดส

อ่านข่าวเพิ่มเติม