COVID-19

โควิด ‘ชลบุรี’ ต่างด้าวติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย หลังเป็นศูนย์สองวันติด ตรวจผู้สัมผัส 75 ราย


โควิด ชลบุรี วันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นต่างด้าว หลังจากไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่มา 2 วันติด เร่งติดตามผู้สัมผัส 75 คน

นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า วันนี้ (21 มกราคม 2564) จังหวัดชลบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นต่างด้าวในเขตอำเภอเมือง โดยข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น ไม่ทราบแน่ชัดว่าติดเชื้อจากแหล่งใด รายละเอียดต่างๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติม

cell virus ๒๑๐๑๒๑

สำหรับ  วันนี้จะมีการตรวจผู้หาเชื้อผู้สัมผัสต่างด้าวรายนี้ เบื้องต้น 75 ราย พร้อมทั้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดหยุดงาน และปิดแผนกทำงานที่ผู้ติดเชื้อทำงาน

ชลบุรี 6

ขณะที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ชี้แจงเพิ่มเติม ถึงกรณีงดการเดินทางเข้า-ออก เกาะสีชังว่า เป็นการขยายเวลางดการเดินทางไป-มา ท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ออกไปตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 หลังจากประกาศเดิมสิ้นสุดลงวันที่ 19 มกราคม 2564 โดยปัจจุบัน เกาะสีชัง มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพียง 1 ราย และรักษาหายแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม