ดูหนังออนไลน์
COVID-19

นายกฯ จี้เร่งจัดสอบ ‘ข้าราชการ’ 2564 เปิดโอกาสนักศึกษาจบใหม่

นายกฯ จี้เร่งจัดสอบ “ข้าราชการ” ประจำปี 2564 เปิดโอกาสนักศึกษาจบใหม่ยังไม่มีงาน แบ่งสอบทั่วไป-เฉพาะทาง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (12 ม.ค. 64) ว่า รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เช่น การลดหย่อนเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน, เยียวยากรณีว่างงาน, ให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจรักษาโควิด-19 โดยไม่ต้องจ่ายเงินก่อน เป็นต้น

ในส่วนของมาตรการส่งเสริมการจ้างงานและรักษาระดับการจ้างงาน ก็มอบหมายให้กระทรวงแรงงานไปแล้วและขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่จากภาครัฐและเอกชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวดเร็วขึ้น ซึ่งต้องมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาการดูแลแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคมด้วย

สอบข้าราชการ 2564

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการสอบข้าราชการประจำปี 2564 วันนี้ก็ได้เร่งรัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ให้มีการจัดสอบเร็วขึ้น จากเดิมมักจะดำเนินการช่วงปลายปี เพื่อทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุไป เปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีงานทำ และคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสอบคัดเลือก

ในการสอบข้าราชการก็ขอให้เตรียมการไว้ 2 ส่วน คือ 1.สอบทั่วไป และ 2. สอบตามคุณสมบัติวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารแนวใหม่ของรัฐบาล ก็ขอฝากให้ทุกคนที่อยากเป็นข้าราชการได้เตรียมตัวไว้ด้วย รอฟังประกาศจาก กพ. กพร. ที่จะชี้แจงในโอกาสถัดไปที่มีความพร้อม

อ่าวข่าวเพิ่มเติม