COVID-19

4 องค์กรท้องถิ่นประกาศซื้อวัคซีนเอง ‘อนุทิน’ ลั่นทำได้ แต่ต้องขึ้นทะเบียน อย. แจ้งรายชื่อ

4 องค์กรท้องถิ่นประกาศซื้อเอง ด้าน “อนุทิน” ไฟเขียว ท้องถิ่นซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้คนในพื้นที่เอง แต่ต้องขึ้นทะเบียน อย. ส่งรายชื่อป้องกันฉีดซ้ำซ้อน 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า รัฐบาลมีมาตรการในการนำวัคซีน มาบริการประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้ว แต่หาก ท้องถิ่น ต้องการซื้อวัคซีนโควิด-19 เพื่อดูแลท้องถิ่นตัวเอง และต้องการแบ่งเบาภาระรัฐบาล ก็สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียน อย. อย่างถูกต้องด้วย

cell virus สถานกักกันโควิด ๒๑๐๑๑๒ 2

นอกจากนี้ ท้องถิ่นต้องส่งรายชื่อมาตรวจสอบ เพื่อไม่ให้รายชื่อการฉีดวัคซีนซ้ำซ้อนกัน เพราะงบประมาณทั้งหมด ไม่ว่าจากไหน ก็ถือเป็นงบประมาณแผ่นดินเหมือนกัน

ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชน หากต้องการซื้อ สำหรับฉีดให้คนที่มีความพร้อมด้านการเงินก็สามารถทำได้ เพราะหลักการ คือ เปิดกว้างถ้าวัคซีนปลอดภัย

ทั้งนี้ ล่าสุด มีหน่วยงานท้องถิ่น 4 หน่วยงาน ที่ประกาศความพร้อม ในการซื้อวัคซีนเพื่อฉีดให้กับคนในพื้นที่ ได้แก่

  • เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี โดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ประกาศความพร้อม ช่วยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งมีประชาชนกรอยู่ 2.6 แสนคน ซึ่งจะใช้วัคซีนประมาณ 5.2 (คนละ 2 โดส) หากได้วัคซีนราคาโดสละ 500 บาท คาดใช้เงินประมาณกว่า 260 ล้านบาท

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ระบุว่า เทศบาลมีงบประมาณสะสมอยู่ 4,000 ล้านบาท หลักการคือ นำเงินส่วนหนึ่งจากตรงนี้ไปให้รัฐบาล เพื่อช่วยจัดหาวัคซีนให้ รัฐบาลก็ไม่ต้องจ่ายตรงนี้ให้กับทางจังหวัดนนทบุรี

  • เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้ง 110,000 คน คาดใช้งบประมาณจัดซื้อวัคซีนคนละ 500-1,000 บาท โดยจะนำเสนอแนวคิดนี้ในที่ประขุมเทศบาลจังหวัด เพื่อขอใช้งบประมาณวงเงินกว่า 100 ล้านบาท
  • เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี อนุมัติซื้อวัคซีนโควิด จากต่างประเทศ เพื่อฉีดให้คนในพื้นที่ จำนวน 80,000 คน โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่นจำนวน 80 ล้านบาท
  • เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อนุมัติงบฉุกเฉินเตรียมซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากรัฐบาล เพื่อฉีดให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวนกว่า 40,000 คน เป็นงบประมาณเบื้องต้น จำนวน 40 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม