ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เชียงใหม่เจอแล้ว! ต้นตอโควิด-19 มาจากกทม. วันนี้ติดเพิ่มอีก 2 ราย

เชียงใหม่เจอแล้ว! ต้นตอแพร่โควิด-19 ในร้านวอร์มอัพ เดินทางมาจากกทม. ขณะที่วันนี้ติดเพิ่มอีก 2 ราย กลุ่มก้อนเดียวกัน

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มาตรการดำเนินงาน 8 วัน ที่ผ่านมา ได้ตรวจผู้ประกอบการในสถานบริการ 5 แห่งที่เสี่ยง และตรวจผู้ไปใช้บริการแล้วจำนวนมาก ร่วมพันคน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมเป็น 10 ราย ตอนนี้สถานบันเทิงการควบคุมเป็นที่น่าพอใจ ผู้ป่วยในพื้นที่เป็นสถานบริการ 10 ราย ที่มาจากจังระยองและจังหวัดชลบุรี 3 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยในระลอกที่ 2 ทั้งสิ้น 13 ราย ทั้งหมดอาการปานกลาง และเล็กน้อย ไม่มีผู้ป่วยหนัก 

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง กรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่ม จำนวน 2 ราย ได้แก่

โควิดเชียงใหม่

ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 58(CM 58) ของจังหวัดเชียงใหม่ หญิงไทย อายุ 27 ปี ภูมลำเนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ อาชีพพนักงานรัฐฯ ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 55,56 ของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมีอาการไข้ ไอเล็กน้อยจมูกไม่ได้กลิ่น เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 64 รับรักษาตัวห้องแยกความดันลบ โรงพยาบาลสันทราย

โควิดเชียงใหม่

ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 59(CM 59) ของจังหวัดเชียงใหม่ ชายไทย อายุ 42 ปี ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีประวัติเดินทางไปยังสถานบันเทิงที่พบการระบาด ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 63 ไม่มีอาการใดๆ รับรักษาที่ห้องแยกความดันลบ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

ผู้ติดเชื้อทุกรายยังคงมีการเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายก่อนหน้านี้ ที่ที่ประวัติเดินทางไปร้านวอร์มอัพ ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 63

“นอกจากนี้ทางทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้รับข้อมูลการพบผู้ป่วยโควิด-19 ในกทม. ที่มีประวัติเดินทางมาในร้านวอร์มอัพ ในคืนเดียวกันนี้ และเมื่อดูตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วย พบว่ามีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของกทม. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 63 ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นต้นตอของการระบาดในครั้งนี้” 

ทั้งนี้ทางทีมสอบสวนโรคก็ยังคงดำเนินการค้นหาและติดตามผู้สัมผัสในกลุ่มอื่นๆต่อไป

ผลการดำเนินงานตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้สัมผัสของผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิง พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งสิ้น จำนวน 1,010 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงเสี่ยงต่ำ จำนวน 285 ราย  และทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 ม.ค. 64   ได้มีการตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ที่เดินทางไปในร้านวอร์มอัพคาเฟ่ ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน  830 ราย รอผล 63 ราย ซึ่งจะทราบผลในคืนนี้

ขอให้ประชาชนผู้ที่เดินทางเดินทางไปยังสถานที่ ตามวันเวลา เดียวกับผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ สังเกตอาการตนเอง จนครบ 14 วัน(หลังวันที่สัมผัส) หากพบอาการผิดปกติ ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมบอกประวัติอย่างละเอียด 

ผู้เดินทางไปวอมอัพ คืน 31 ธันวาคม -3 มกราคม หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ไปตรวจ พรุ่งนี้จะมีออกหน่วยเคลื่อนที่ 10.00-12.00 ที่โรงพยาบาลประสาท

อ่านข่าวเพิ่มติม :