ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘กาญจนบุรี’ สั่งตั้งด่านสกัดโควิด-19 ยาวถึงสิ้นเดือน มี.ค. 64

เริ่มพรุ่งนี้ (9 ม.ค.) “กาญจนบุรี” สั่งตั้ง 3 ด่านสกัดโควิด-19 ยิงยาวถึงสิ้น มี.ค. 64 

วันนี้ (8 ม.ค. 64) นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 85 /2564 เรื่อง การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรีมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก

โควิด-19 กาญจนบุรี

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 มาตรา 54 และมาตรา 57 กำหนดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดการเดินทางเข้าออกพื้นที่ จำนวน 3 จุด

  • จุดที่ 1 บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ถนนแสงชูโต หน้าสถานีตำรวจภูธรลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
  • จุดที่ 2 บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 หน้าสถานีน้ำมัน PT หมู่ 12 บ้านกระโดนโพรงใต้ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา
  • จุดที่ 3 บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 หน้าหน่วยบริการประชาชน จุดตรวจตลาดเขต สถานีตำรวจภูธรพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดมีอำนาจหน้าที่ เรียกบุคคล ยานพาหนะ เพื่อตรวจสอบการเดินทางให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด เฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการของผู้เดินทาง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรค โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ (9 ม.ค. 64) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม