ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สธ.ชลบุรี แจงเหตุผล ทำไมไม่เปิดเผย ‘ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด’

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี แจงเหตุผล ไม่ขอเปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 หวั่นผู้ป่วยปกปิดข้อมูล อีกทั้งสถานที่ไป มีทั้งที่เสี่ยงและไม่เสี่ยงติดเชื้อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า จังหวัดชลบุรีจะไม่เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดอีกแล้ว เนื่องจากเกรงว่าผู้ป่วยจะปกปิดข้อมูล โดยระบุว่า

ปิดไทม์ไลน์

“สาเหตุสำคัญ ที่ผู้ติดเชื้อไม่เปิดเผยความจริงทั้งหมด เพราะมีการเปิดเผยไทม์ไลน์รายบุคคล ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ไว้วางใจ ที่จะให้ข้อมูลทั้งหมด ในการควบคุมโรค ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยไทม์ไลน์รายบุคคล แต่สามารถประกาศแจ้งเตือนสถานที่เสี่ยงสัมผัสติดเชื้อเฉพาะสถานที่ที่ไม่สามารถติดตามผู้สัมผัสมารักษากักตัวได้ทั้งหมด

สำหรับสถานที่ ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เข้าสอบสวนโรค และสามารถติดตามผู้สัมผัสมาได้ทั้งหมด หรือประเมินจากการสอบสวนแล้วสถานที่นั้น ไม่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อแล้ว ไม่ต้องประกาศแจ้งเตือน

การเปิดเผยไทม์ไลน์เป็นรายบุคคล จะมีสถานที่ทั้งที่เสี่ยง และไม่เสี่ยง ต่อการแพร่เชื้อ ประชาชนจะแยกแยะไม่ออก หากมีจำนวนไทม์ไลน์มาก ๆ จะยากในการติดอ่านติดตามได้หมด ดังนั้นในการประกาศแจ้งเตือนเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่ได้จากการกลั่นกรองสอบสวนโรคแล้ว จึงมีประโยชน์ในการควบคุมโรคมากกว่า

ชลบุรี

ในการเปิดเผยไทม์ไลน์รายบุคคล มีผลกระทบผลเสียอย่างมาก ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ไว้วางใจ ที่จะให้ข้อมูลทั้งหมด ถ้าเป็นส่วนที่สำคัญ จะทำให้ควบคุมโรคไม่ทัน การเกิดการแพร่ระบาดออกไปได้ แม้จะเปิดเผยไทม์ไลน์รายบุคคลเพียงบางส่วน ก็ยังกระทบความเชื่อมั่นกับผู้ติดเชื้อ ในการให้ข้อมูลรายถัดไป

ปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยไทม์ไลน์รายบุคคลอย่างมาก ผู้ติดเชื้อไม่เปิดเผยความจริงทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัว ที่มีผลต่อการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด มาตรวจหาเชื้อ เพราะเกรงว่าจะถูกเปิดเผยไทม์ไลน์ ช่วยกันรณรงค์ไม่เปิดเผยไทมไลน์ผู้ติดเชื้อรายบุคคล อธิบายให้ผู้เรียกร้องขอไทมไลน์ได้เข้าใจ

นพ.วิชัย ธนาโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม